Kontakt

Frågor angående dispens, vattentillgång och bevattningsförbud med mera kan ställas till e-postadress kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bevattningsförbud

Bevattningsförbudet på ön tas bort 12 september 2021 – men fortsatt försiktighet med dricksvattnet önskas.
- Vi tar bort förbudet för vi ser en minskad förbrukning och det är inte lika varmt. Nivåerna i grund- och ytvattentäkterna är också under kontroll, berättar Patrik Johansson, enhetschef vatten på Region Gotlands vatten- och avloppsavdelning.

Även bräckvattenverket på södra ön har hjälpt till under sommaren och en anledning till att bevattningsförbudet nu kan lyftas. Men det är fortfarande lågt i grundvattenmagasinen, så alla uppmanas att vara försiktiga med det kommunala dricksvattnet och det vatten som tas från egna brunnar.

Från 1 maj 2020 rådde det bevattningsförbud för abonnenter anslutna till Region Gotlands vattenledningsnätet i Väskinde, Visby, Västerhejde, Tofta, Sanda, Eskelhem och Västergarn.

Från 20 juni utökades bevattningsförbudet för abonnenter anslutna till Region Gotlands ledningsnät med Burs, Fårö, Stenkyrka, Kappelshamn och Slite samt Stånga, Lye, Garda, När, Alskog, Ardre (Ljugarn), Linde, Fardhem, Levide, Åminne, Lärbro, Hangvar, Ire och Lickershamn.

- Det kommer fler besökare till ön än vad vi räknat med och det fylls pooler samt vattnas en hel del, förklarar Patrik Johansson, chef på teknikförvaltningens vattenenhet.

Förbudet gäller: 

  • Bevattning med spridare eller slang. Givetvis får du vattna med vanlig vattenkanna. 
  • Biltvätt med slang. 
  • Spa/pool/bassänger får inte fyllas på med kommunalt dricksvatten.

Bevattningsförbudet gäller enligt ABVA som är Vattentjänstlagen vilken innehåller vissa regler om hur en allmän VA-anläggning ska användas.

Smarta tips!

Så här kan vi hjälpas åt att använda vattnet smart och spara så mycket som möjligt.

  1. Duscha snabbt istället för att bada.
  2. Vattna med kanna istället för slang och spridare.
  3. Om dammet måste sköljas av bilen, använd hink.
  4. Fyll poolen med saltvatten. Läs gärna mer om hur du kan fylla din pool.

För information och flera tips: www.gotland.se/sparavatten

Enskilda brunnar

Det kan vara på sin plats att påpeka att alla droppar räknas och vårt grundvatten är vårt gemensamma, så även de med enskilda brunnar behöver spara.