Kontakt

Frågor angående dispens, vattentillgång och bevattningsförbud med mera kan ställas till e-postadress kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bevattningsförbud

Bevattningsförbudet upphör på hela Gotland 1 september.

Från och med söndagen den 24 april 2022 införs bevattningsförbud i Visby samt socknarna Väskinde, Västerhejde, Tofta, Sanda, Eskelhem och Västergarn.

Från och med 20 juni 2022 införs bevattningsförbud på följande platser: Burs, Fårö, Stenkyrka, Kappelshamn, Slite, Stånga, Lye, Garda, När, Alskog, Ardre (Ljugarn), Linde, Fardhem, Levide, Åminne, Lärbro, Hangvar, Ire, Lickershamn, Valleviken och Hellvi.

Förbudet gäller för abonnenter som är kopplade till Region Gotlands vattenledningsnät, men alla som har enskilda vattentäkter uppmanas till att spara på vattnet!

Låga nivåer och högt besökstryck

Ett införande av bevattningsförbud är tyvärr ett måste. De stora vattenmagasinen på Gotland har inte återhämtat sig och vattennivåerna i dessa magasin är just nu under det normala. Under mars fick vi ingen nederbörd. Gotland räknar även med ett högt besökstryck i år, precis som ifjol, varför bevattningsförbud måste införas så vårat gemensamma dricksvatten räcker till.

Förbudet gäller: 

  • Bevattning med spridare eller slang. Givetvis får du vattna med vanlig vattenkanna. 
  • Biltvätt med slang. 
  • Spa/pool/bassänger får inte fyllas på med kommunalt dricksvatten.

Bevattningsförbudet gäller enligt ABVA som är Vattentjänstlagen vilken innehåller vissa regler om hur en allmän VA-anläggning ska användas.

Smarta tips!

Så här kan vi hjälpas åt att använda vattnet smart och spara så mycket som möjligt.

  1. Duscha snabbt istället för att bada.
  2. Vattna med kanna istället för slang och spridare.
  3. Om dammet måste sköljas av bilen, använd hink.
  4. Fyll poolen med saltvatten. Läs gärna mer om hur du kan fylla din pool.

För information och flera tips: www.gotland.se/sparavatten

Enskilda brunnar

Det kan vara på sin plats att påpeka att alla droppar räknas och vårt grundvatten är vårt gemensamma, så även de med enskilda brunnar behöver spara.