Kontakt

Frågor angående dispens, vattentillgång och bevattningsförbud med mera kan ställas till e-postadress kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bevattningsförbud

Från 1 april 2020 råder bevattningsförbud för abonnenter anslutna till det kommunala vattenledningsnätet i Väskinde, Visby, Västerhejde, Tofta, Sanda, Eskelhem och Västergarn. Från 20 juni har förbudet utökats med Burs, Fårö, Stenkyrka, Kappelshamn och Slite

Bevattningsförbudet tas bort 1 september 2020

Bland annat lägre förbrukning än väntat, samt att bräckvattenverket på södra ön nu är i drift gör att regionen upphäver bevattningsförbudet på hela ön från tisdagen den 1 september.
– Under sommaren har vi haft färre besökare och därmed lägre vattenförbrukning, och nu minskar det ju med besökare. Nivån i ytvattentäkten Tingstäde träsk är just nu bra för den här tiden av året. Dessutom är nivåerna i Visby vattentäkt högre än samma tid tidigare år, berättar Patrik Johansson, enhetschef vatten på Region Gotlands VA-avdelning. Han tillägger också att vattenverket på södra Gotland producerar bra med vatten till just södra ön. Detta gör att man från Visby sluppit att skicka iväg så mycket vatten i ledningarna söderut, vilket alltså sparat på det tillgängliga vattnet i Visby.

Men det är fortfarande lågt i grundvattenmagasinen, så alla uppmanas att vara lite försiktiga med det kommunala dricksvattnet och det vatten som tas från egna brunnar.

Förbudet gäller: 

  • Bevattning med spridare eller slang. Givetvis får du vattna med vanlig vattenkanna. 
  • Biltvätt med slang. 
  • Spa/pool/bassänger får inte fyllas på med kommunalt dricksvatten.

Bevattningsförbudet gäller enligt ABVA som är Vattentjänstlagen vilken innehåller vissa regler om hur en allmän VA-anläggning ska användas.

Smarta tips!

Så här kan vi hjälpas åt att använda vattnet smart och spara så mycket som möjligt.

  1. Duscha snabbt istället för att bada.
  2. Vattna med kanna istället för slang och spridare.
  3. Om dammet måste sköljas av bilen, använd hink.
  4. Fyll poolen med saltvatten. Läs gärna mer om hur du kan fylla din pool.

För information och flera tips: www.gotland.se/sparavatten

Enskilda brunnar

Det kan vara på sin plats att påpeka att alla droppar räknas och vårt grundvatten är vårt gemensamma, så även de med enskilda brunnar behöver spara.