Kontakt

Region Gotland
Beroendeenheten
Besöksadress Havderväg 2
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 89 58
E-post: regiongotland@gotland.se

Se kontaktuppgifter till respektive verksamhet på deras sida. 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Skadligt bruk och beroende

Har du problem med alkohol, droger, tabletter eller spel om pengar? Beroendeenheten på Gotland erbjuder olika typer av stöd och behandling. Det finns även hjälp att få som anhörig.


Beroendeenhetens vuxengrupp (BVG)

Vuxna personer kan ansöka om stöd och hjälp via Beroendeenhetens vuxengrupp (BVG).
BVG öppnar en utredning för att kartlägga hjälpbehovet och för att komma fram till lämplig insats. Utredning kan också öppnas efter anmälan från exempelvis sjukvård, polis, anhörig, annan privatperson eller arbetsgivare.

Den enskildes önskemål och synpunkter skall alltid komma fram i utredningen och så långt det är möjligt planeras insatserna tillsammans med den sökande.

Exempel på insatser är stödkontakt, strukturerad beroendebehandling och boendestöd. Beroendebehandling ges i öppenvård eller på behandlingshem.

När situationen är mycket allvarligt och frivilliga insatser inte bedöms som genomförbara, kan en utredningar göras med stöd av Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

I vuxengruppen är det socionomer som handlägger ärendet.
 

Boende och vård- och stödsamordning (BSG)
Boendesociala gruppen erbjuder boende för personer med skadligt bruk. Man får insatsen via en ansökan till vuxengruppen (BVG).
På boendet arbetar behandlingsassistenter.

 

Öppenvård

Alkohol och drogrådgivning

Vuxna personer kan få rådgivande samtal, beroendeutredning och behandling.  
Här finns också hjälp till familj och anhöriga. På alkohol- och drogrådgivningen arbetar socionomer. Det går bra att ringa direkt till mottagningen och boka tid.

MiniMaria

Ungdomar, unga vuxna upp till 24 år, föräldrar och anhöriga kan vända sig till MiniMaria för att få hjälp och stöd i frågor som rör alkohol och droger. Här finns en bred kompetens gällande missbruk och psykisk ohälsa. På MiniMaria arbetar behandlare, sjuksköterska, psykolog och läkare. Det går bra att ringa direkt till mottagningen och boka tid.