Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Beräkna avgift för förskola och fritidshem

Via länken nedan kan du beräkna din avgift för ditt/dina barn i förskola eller fritidshem.

Ange den månad och år du önskar beräkna därefter fyller du i barnets födelsenummer, beräknad vistelsetid (timmar per vecka) och hushållets beräknade månadsinkomst före skatt. Du räknar med alla inkomster som du betalar skatt på.

Beräkningen är en vägvisning för avgiften - den exakta avgiften får du efter att barnet är placerat och du lämnat din inkomstuppgift via familjesidan.

Har du frågor om denna tjänst kan du mejla till: barnomsorg@gotland.se eller kontakta  barnomsorgsadministratörerna på telefonnummer 0498 - 26 34 90.