Kontakt

Avbokning

Avbokning gör du i första hand genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänst eller på telefon: 0498-26 82 33 (val 1) via telefonsvarare. Möjligt avboka dygnet runt.

Rådgivning, receptförnyelse och ombokning

Telefon: 0498-26 82 33 (val 2)
Måndag, tisdag och torsdag 07:45-10:30 och 13:00-14:30
Onsdag 07:45-10:30 och 12:30-13:00 och 14:00-14:30
Fredag 08:30-12:00
Du lämnar ditt telefonnummer och får en tid då sjuksköterska ringer upp.

Receptförnyelse och ombokning
Kontakta oss i första hand genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänst (tjänsten är öppen dygnet runt),
i andra hand via telefon 0498-26 82 33 (val 2)
Måndag, tisdag och torsdag 07:45-10:30 och 13:00-14:30
Onsdag 07:45-10:30 och 12:30-13:00 och 14:00-14:30
Fredag 08:30-12:00

Du lämnar ditt telefonnummer och får en tid då sjuksköterska ringer upp.

Begäran av journalkopior eller intyg

Kontakta oss i första hand genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänst (tjänsten är öppen dygnet runt) i andra hand på telefon 0498-26 82 33 (val 3). 
Möjligt att ringa dagtid måndag - fredag.

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen

Besöksadress: S:t Göransgatan 5, 621 84 VISBY
Öppettider: Måndag - torsdag klockan 08:00 - 16:00

Telefon: 0498-26 82 33

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen på 1177.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen

För sjuka barn är det extra viktigt att få vård nära hemmet. De allra flesta barn som blir sjuka på Gotland kan vårdas på Visby lasarett. 

Inom verksamhetsområde barn- och ungdomsmedicin diagnostiseras och behandlas sjukdomar som kan drabba barn och ungdomar mellan 0 till 18 år. Det kan handla om infektioner, astma/allergi, njur- och urinvägssjukdomar, diabetes, mag-/tarmsjukdomar, cancer och blodsjukdomar, tillväxtrubbningar eller hormonella rubbningar, hjärtsjukdomar, neurologiska sjukdomar och ämnesomsättningssjukdomar samt psykosomatisk problematik.

Vi har nära samarbete med BVC, barnhabiliteringen, barn- och ungdomspsykiatrin, skola och Socialtjänsten.

Inom verksamheten jobbar 10 specialister i barn-och ungdomsmedicin samt 2 ST-läkare.

Det finns jourberedskap dygnet runt. Under dagtid måndag till torsdag har vi jourmottagning på barnmottagningen och övrig tid på akuten.

Vi ger telefonrådgivning dagtid måndag till torsdag av specialutbildade sjuksköterskor.

Barn under 2 år tas emot utan remiss och de äldre barnen remitteras oftast från BVC, skolhälsovården eller primärvården.

Kontakt

För kontaktuppgifter och öppettider, se "Kontakta oss" högst upp på sidan.

Viktig information inför ditt besök inom sjukvården

  • Besök inte sjukvården vid symtom på covid-19 
  • Tvätta händerna noggrant eller använd handdesinfektion inför besöket
  • Hålla avstånd till andra för att minska risken för smittspridning
  • Munskydd för patienter och besökare rekommenderas i öppenvård och vård- och omsorgslokaler.
Så använder du munskydd

Länk till film från 1177 Vårdguiden om hur du använder munskydd.

Länkar