Kontakt

Vuxenutbildningen
Besöksadress: Gesällgatan 7, 621 82 Visby
 
Expedition
Telefon: 0498-26 95 50
E-post: vuxenutbildningen@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barnskötare och elevassistent i kombination med sfi/SvA – start i augusti 2023

Utbildningen till barnskötare och elevassistent är en gymnasieutbildning som förbereder dig för ett arbete som barnskötare i förskolan och som elevassistent i skolan.

Denna yrkesutbildning läser du som en kombinationsutbildning med sfi eller SvA. Studierna i svenska är obligatoriska och utgör cirka 25% av studierna. Utbildningen tar ungefär två år.

Utbildningen är på heltid och yrkeskurserna varvas med undervisning i svenska. När det inte är schemalagd undervisning är det hemuppgifter. Det ingår mycket praktik i din utbildning. Kurserna du läser ingår i Skolverkets nationella yrkespaket och du får betyg i alla kurser som ett bevis på din värdefulla utbildning.

Dessa kurser ingår i utbildningen:

 • Etnicitet och kulturmöten
 • Grundläggande vård och omsorg
 • Hälsopedagogik
 • Kommunikation
 • Lärande och utveckling
 • Människors miljöer
 • Pedagogiska teorier och praktiker
 • Pedagogiskt ledarskap
 • Specialpedagogik 1
 • Barns lärande och växande
 • Pedagogiskt arbete
 • Skapande verksamhet
 • Specialpedagogik 2

 

Förkunskapskrav: Godkänt betyg på minst sfi C-nivå eller i slutfas av kurs C efter bedömning i varje enskilt fall. 
Studieperioder: 28 augusti 2023 – 28 juni 2024 och 26 augusti 2024 – 27 juni 2025.
Studietakt: Utbildningen är på heltid och ger möjlighet att söka CSN.
Sista ansökningsdag: Löpande antagning tills kursen är fylld.

Du ansöker på vuxenutbildningen Gotland https://gotland.se/webbansokanvux

Vid frågor kontakta:

Camilla Jåfs
Samordnare Yrkesutbildningar
Vuxenutbildningen Gotland
camilla.jafs@gotland.se
Tel: 0498 – 20 36 36