Kontakt

Vuxenutbildningen
Besöksadress: Gesällgatan 7, 621 82 Visby
 
Expedition
Telefon: 0498-26 95 50
E-post: vuxenutbildningen@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barnskötare och elevassistent – start i augusti 2023

Utbildningen till Barnskötare och elevassistent ger dig kunskaper om barn och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter samt en inblick i de olika pedagogiska verksamheterna.

Med start i augusti 2023 erbjuder Vuxenutbildningen Gotland en utbildning med inriktning mot barnskötare och elevassistent. Detta är en utbildning som omfattar 1400 poäng och som förbereder dig för ett arbete som barnskötare i förskolan och som elevassistent i skolan.

Det kommer att ges lärarledd undervisning två – tre dagar i veckan och däremellan förekommer hemuppgifter. Det ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) under din utbildning och du får formella betyg i alla kurser som ett bevis på din värdefulla utbildning.

Dessa gymnasiekurser ingår i utbildningen:

 • Etnicitet och kulturmöten
 • Grundläggande vård och omsorg
 • Hälsopedagogik
 • Kommunikation
 • Lärande och utveckling
 • Människors miljöer
 • Pedagogiska teorier och praktiker
 • Pedagogiskt ledarskap
 • Specialpedagogik 1
 • Barns lärande och växande
 • Pedagogiskt arbete
 • Skapande verksamhet
 • Specialpedagogik 2

 

Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande
Studieperiod: 28 augusti 2023 – 14 februari 2025
Studietakt: Utbildningen är på heltid och berättigar till CSN
Sista ansökningsdag: Löpande antagning tills kursen är fylld

Du ansöker på Vuxenutbildningen Gotland https://gotland.se/webbansokanvux

Vid frågor kontakta:

Camilla Jåfs
Samordnare Yrkesutbildningar
Telefon: 0498 - 20 36 36
E-post: camilla.jafs@gotland.se