Kontakt

Anna Levin
Barnhälsovårdsöverläkare
E-post: anna.levin@gotland.se

Maja Berling
Mödra- och barnhälsovårdspsykolog
E-post: maja.berling@gotland.se

Yvonne Shatohin
Samordnare Barnhälsovården
E-post: yvonne.shatohin@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på tjej och pojke som öppnar fönster

Välkommen till Barnhälsovården

Målgrupp: Ålder 0-6 år.

Barnavårdscentralen, BVC, har mottagningar i Hemse, Slite och Visby.

Kontaktuppgift till respektive enhet finner du via länkarna till mottagningarna längst ner på denna hemsida.

Kommer du att vara med ditt spädbarn på Gotland i sommar och behöver Barnhälsovård?


Detta är viktigt att veta om vår verksamhet:

  • Enbart bokade tider (ingen möjlighet till vägning utan tidsbokning hos sjuksköterska)  – ring Visby: 0498-268543, Slite: 0498-204555 eller Hemse: 0498-204672.
  • Enbart innehåll ingående i lokalt BHV-program kan erbjudas (t ex ej Rota-vaccination för barn födda innan 190701)
  • Enbart prioriterade besök p.g.a. neddragen verksamhet sommartid. Ring i god tid! I möjligaste mån rekommenderas att besök förläggs på hemma-BVC före och efter Gotlandsvistelsen.

VÄLKOMNA!

Vi arbetar för att:

  • Stödja föräldrar i ett aktivt föräldraskap
  • Upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa hos barn
  • Uppmärksamma och förebygga risker för barn i närmiljö och samhälle

Barnavårdscentralen, BVC, erbjuder hälsoundersökningar och vaccinationer för barn upp till skolåldern.

På BVC träffar du BHV-sjuksköterskor och barnläkare (från Barn- och Ungdomsmedicinska mottagningen),  samt vid behov även psykolog.

Som förälder kan man få råd om samspel, barnets utveckling, beteenden och sjukdomar. Här får man också råd och stöd i föräldraskapet. Det går bra att fråga om det mesta, från oro kring barnets hälsa till hur man kan förhålla sig till olika vardagsproblem.

Vi har ett nära samarbete med förskolorna i regionen, samt vid behov även andra verksamheter som riktar sig till barn i dessa åldrar.

Alla barnfamiljer i Sverige erbjuds denna förebyggande hälsovård, som är kostnadsfri och frivillig. Du som förälder tar själv en första kontakt med BVC på din ort, vid barnets födsel eller byte av bostadsort.