Kontakt

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barnahus Gotland

Barnahus är ett samarbete mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård, polis och åklagare.

Syftet med Barnahus är att barn och ungdomar, upp till 18 års ålder, som misstänks blivit utsatta för brott så som våld i nära relation eller övergrepp ska vara i centrum för utredningsprocessen.

I FN:s barnkonvention, som handlar om barns rättigheter, och i Sveriges rikes lag står att alla barn ska ha rätt att växa upp i en trygg miljö utan våld eller övergrepp.

Brott som barn och unga kan utsättas för kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Barn och unga kan även vara utsatta för det som kallas hedersrelaterat våld.

Det utsatta barnet får träffa berörda myndighetspersoner i en trygg och barnvänlig miljö. Barnet slipper slussas runt mellan olika myndigheter och upprepa sin historia för flera personer.

Våld kan se olika ut. Fysiskt våld är bland annat att dra i håret, slå med föremål, nypa, örfila, knuffa, slå med handen, sparka, skaka, sätta sig på, ta strypgrepp. Psykiskt våld är bland annat att upprepade gånger säga eller göra kränkande saker, att hota att skada dig eller någon som du älskar, en person eller ett djur, att slå sönder saker som du tycker om, att kontrollera dig, att isolera dig från vänner/familj.
Sexuella övergrepp är namnet på många handlingar där någon eller några går över gränsen och gör en annan person illa på ett sexuellt sätt. Sexuella övergrepp kan bland annat vara att någon rör ens kropp med händerna, munnen eller könet på ett sätt man själv inte vill, att tvingas ha samlag med någon eller att tvingas onanera åt någon. Att tvingas se på när någon gör något sexuellt, till exempel visar sitt kön eller onanerar. Att någon gör något sexuellt mot en när man inte kan uttrycka sin vilja eller kan skydda sig för att man till exempel sover, är sjuk, full, drogpåverkad eller har någon funktionsnedsättning. Alla dessa handlingar är olagliga oavsett ålder på den som blir utsatt. Om man är under 15 år har ingen annan rätt att göra något sexuellt med en, det är olagligt, även om man själv vill eller har tagit initiativet. Att fota eller filma någon, med eller utan kläder, i ett sexuellt syfte är olagligt om det skett mot ens vilja eller om man är under 15 år.

Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig olika uttryck. Det kan handla om att man måste gå direkt hem från skolan, att inte få vara med på lektionerna i alla skolämnen, att inte få välja sina kompisar, att inte få ha kärleks- och sexuella relationer, att vara kontrollerad av familj och släkt eller att själv tvingas kontrollera ett syskon eller en släkting. Könsstympning av flickor och att  tvingas gifta sig med någon familjen och släkten valt ut är också hedersrelaterat våld. Hedersrelaterat våld och förtryck drabbar framför allt flickor men även pojkar utsätts.