Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Badplatser

Gotlands ca 80 mil långa kuststräcka erbjuder med sin unika natur många möjligheter till olika typer av bad. Man kan hitta sin egen plats att bada ostört på som kanske är mer otillgänglig, skötta badstränder, kalkbrott med klart vatten och insjöbad som på Gotland kallas för träsk.

Region Gotland är inblandad i skötsel för 39 badplatser på Gotland med olika upplägg för skötseluppdrag och varierande skötselnivåer. De badplatser där marken ägs av Region Gotland ansvarar regionen även för släkerensning. 13 badplatser ligger på regionägd mark varav 5 är utarrenderad mark med tillhörande skötselansvar.

I badplatsstrategin som är beslutad av tekniska nämnden, kan du läsa om hur Region Gotland arbetar med beslut kring bland annat skötsel, utveckling av tillgänglighetsanpassning, släkerensning och säkerhet på de badplatser som Region Gotland sköter.

För flera av badstränderna kontrolleras badvattenkvaliteten regelbundet, läs mer här.

Region Gotland arbetar för att utveckla tillgänglighetsanpassade badplatser geografiskt fördelat på ön, vilket kan innebära att det erbjuds till exempel tillgänglighetsanpassad toalett, rullstolsramp ner i vattnet, tillgänglighetsanpassad grillplats, handikapparkeringar eller vattenrullstol.

Alla är välkomna till baden, men som besökare uppmanas du att ta särskild hänsyn och lämna plats till gäster med funktionsnedsättning.

De tillgänglighetsanpassade badplatserna:

Var försiktig när du badar och uppmärksamma om det finns varningsskyltar på badplatser.

Var uppmärksam på:

  • Frånlandsvind – man kan lätt blåsa iväg på uppblåsbara flytleksaker.
  • Under höga kustlinjer kan vara vindstilla, men kommer man ut en bit kan frånlandsvinden vara stark.
  • Det kan bildas strömmar. Vid pålandsvind och i vikar kan utströmmar bildas och då oftast mitt i viken.

Mer information kan man få hos Svenska Livräddningssällskapet Gotland http://www.slsgotland.se/w/sakerhet/vattenstrommar/

Människor tycker om att bada och det gör hundar också. Tänk på att det ibland kan vara olämpligt att ta med hunden till stranden. Ta inte med hunden till offentliga badplatser där det förekommer många badande, välj istället en enslig strand där få eller inga badande finns. Under perioden 1 maj – 30 september får enligt de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna, inte hundar vistas på de 12 badplatser som ägs av Region Gotland, se lista ovan. Observera att även privatägda stränder kan ha beslut om förbud mot hundar.

Tänk på att många är rädda för hundar och att det finns hundallergiker – visa hänsyn.

Detta regleras i paragraf 1 i Lag 2007:1150 om tillsyn över hundar och katter ”Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter”.

Koppel

Under perioden 1 mars - 20 augusti får hunden inte springa lös på stranden och du måste hålla din hund under extra stor uppsikt. Detta regleras i paragraf 19 i Lag 2007:1150 om tillsyn över hundar och katter.