Kontakt

Studie- och yrkesvägledare
Maribelle Karlsson
Mobil: 0498-20 36 49
E-post: maribelle.karlsson@gotland.se

Programsamordnare
Peter Malkan
Mobil: 070-447 78 97
E-post: peter.malkan@gotland.se

Biträdande rektor
Daniel Gislén
Mobil: 070-447 79 85
E-post: daniel.gislen@gotland.se

 

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bygg- och anläggningsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet riktar sig till dig som gillar att bygga och konstruera eller att schakta och jobba med markarbeten. Programmet är yrkesförberedande och du kan börja jobba direkt efter gymnasiet, till exempel som murare, plåtslagare, träarbetare eller grävmaskinist. Når du goda resultat under utbildningen är du efterfrågad på arbetsmarknaden.
Om utbildningen

Under utbildningen får du vara med och bygga på riktigt, både i skolan och ute på företag. Praktiska och teoretiska moment varvas i de olika kurserna för att utbildningen ska bilda en helhet. Du får kunskaper om arbetsmiljö, byggprocessen från ritning till färdigbyggt, vilka lagar och regler som gäller vid byggnationer och anläggningsarbeten. Eleverna läser tillsammans första året och får då prova på de yrkesinriktningar som finns på programmet. Inför årskurs 2 väljer eleverna inriktning, varav en av dem erbjuds som lärlingsutbildning. 

 
Arbetsplatsförlagt lärande – APL 
Under dina APL-veckor vidareutvecklar du dina yrkeskunskaper och din yrkesidentitet.  Under APL följer eleven företagets arbetstider och är försäkrad.
APL sker under minst 15 veckor och är förlagd till årskurs 2 och 3, huvuddelen sker i årskurs 3. APL är en mycket viktig del av din utbildning och de företag som tar emot våra elever anställer idag de allra flesta efter examen. Utöver den APL som skolan erbjuder på Gotland har vi de senaste åren även kunnat erbjuda delar av APL på Zanzibar.
 

Gymnasial lärlingsutbildning 
Väljer du en gymnasial lärlingsutbildning är du ute på företag minst 50 procent av din totala utbildningstid. Du vägleds av en handledare på företaget.

Efter gymnasiet 
När du genomfört utbildningen har du de kunskaper som behövs för att arbeta inom bygg- och anläggningsbranschen. Om du valt att läsa svenska 3 och engelska 6 har du även grundläggande högskolebehörighet. Efter gymnasiet fortsätter utbildningen ute på företag i cirka 2-3 år. Under de åren har du lärlingslön. Därefter får du ditt yrkesbevis och har grundläggande behörighet till yrkeshögskola.