Kontakt

Studie- och yrkesvägledare
Julia Hallbom
Tel: 0498-20 35 58
E-post: julia.hallbom@gotland.se

Programsamordnare
Peter Malkan
Mobil: 070-447 78 97
E-post: peter.malkan@gotland.se

Biträdande rektor
Åsa Hollmark
Mobil: 070-447 79 85
E-post: asa.hollmark@gotland.se

 

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bygg- och anläggningsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet riktar sig till dig som gillar att bygga och konstruera eller att schakta och jobba med markarbeten. Skolan har kvalitetscertifierat programmet som en branschrekommenderad skola. Programmet är yrkesförberedande och du kan börja jobba direkt efter gymnasiet, till exempel som murare, betongarbetare, plattsättare, plåtslagare, träarbetare eller grävmaskinist. Når du goda resultat under utbildningen är du efterfrågad på arbetsmarknaden. 

Om utbildningen

Under utbildningen får du vara med och bygga på riktigt, både i skolan och ute på företag. Praktiska och teoretiska moment varvas i de olika kurserna för att utbildningen ska bilda en helhet. Du får kunskaper om arbetsmiljö, byggprocessen från ritning till färdigbyggt, vilka lagar och regler som gäller vid byggnationer och anläggningsarbeten. Eleverna läser tillsammans första året och får då prova på de yrkesinriktningar som finns på programmet. Inför årskurs 2 väljer eleverna inriktning, varav en av dem erbjuds som lärlingsutbildning.

Arbetsplatsförlagt lärande – APL 
Under dina APL-veckor vidareutvecklar du dina yrkeskunskaper och din yrkesidentitet. Du följer företagets arbetstider och är försäkrad genom skolan. APL sker under minst 15 veckor och är förlagd till årskurs 2 och 3, huvuddelen sker i årskurs 3. APL är en mycket viktig del av din utbildning och de företag som tar emot våra elever anställer idag de allra flesta efter examen. 
 

Gymnasial lärlingsutbildning 
Som lärling genomför du minst halva utbildningstiden på en eller flera arbetsplatser. Du vägleds av en handledare på företaget.  

Exempel på lärlingsutbildningar är plattsättare, plåtslageri, mattläggning och plåtslageri. Beroende på vilka arbetsplatser som finns tillgängliga kan lärlingsinriktningarna variera från år till år. Lärlingsutbildning inom plåtslageri är fast återkommande. Efter utbildningen på denna inriktning har du kunskaper om hur du tillverkar och monterar plåttak, fönsterbleck, rännor och stuprör.  

Efter gymnasiet 
När du genomfört utbildningen har du de kunskaper som behövs för att arbeta inom bygg- och anläggningsbranschen. Om du valt att läsa svenska 3 och engelska 6 har du även grundläggande högskolebehörighet. Efter gymnasiet fortsätter utbildningen ute på företag i cirka 2-3 år. Under de åren har du lärlingslön. Därefter får du ditt yrkesbevis och har grundläggande behörighet till yrkeshögskola. 

Följ Bygg- och anläggningsprogrammet på Instagram

wisbygymnasiet_ba 

Eleverna berättar om programmet