Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Administrationen för förskola och fritidshem

Telefon: 0498-263490
Telefontid: måndag - fredag, klockan 08.30-09.30, 10.00-12.00 och 13.00-14.30
E-post: barnomsorg@gotland.se

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Avgifter och maxtaxa

Region Gotland använder maxtaxa som grund för avgifter inom barnomsorgen. Maxtaxan är det avgiftstak som är satt för hur mycket föräldrar till barn i förskola och fritidshem ska betala.
 

Maxtaxan gäller för all verksamhet. Om någon enskilt driven verksamhet vill ta ut en lägre föräldraavgift är det möjligt. Det är dock inte tillåtet att ta ut en högre avgift än vad som redovisas nedan. Maxtaxan beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. Avgift för barnomsorg beräknas per månad och debiteras för innevarande månad.
Avgiftsnivåerna för maxtaxa i förskoleverksamhet och fritidshem redovisas i tabellen nedan.

Reducering av avgift - avgiftsfri placering

Avgiftsbefrielsen för den allmänna förskolan för 3-5-åringar skall omfatta 3/8 av maxtaxan under tiden 1 september t o m 31 maj. För barn i allmän förskola och som har placering i förskola på grund av fysiska, psykiska eller av andra skäl behöver stöd i sin utveckling ska avgift tas ut endast för placeringstid som överstiger 15 timmar i veckan.

Regeringen har beslutat höja den högsta avgiften inom maxtaxan från och med 1 januari 2018. Beloppet höjs från nuvarande 45 390 kronor per månad till 46 080 kronor per månad.

Med utgångspunkt från detta har barn- och utbildningsnämnden den 2016-10-19 § 115 beslutat att justeras maxtaxan på Gotland från och med 1 januari 2017.
I nedan tabell finns information om den nya maxtaxan.

Förskoleverksamhet 1-5 år

   Avgiftstak Dock högst/...
Barn 1  3%

1382 kr/månad

Barn 2  2%

922 kr/månad

Barn 3  1%

461 kr/månad

Barn 4 -> 0 %  0 kr

Avgift vid avgifts-
reducering för allmän
förskola

   
Barn 1  

864 kr/månad

Barn 2  

576 kr/månad

Barn 3  

288 kr/månad

Barn ->    0 kr

Fritidshem  6-12 år

  Avgiftstak Dock högst...
Barn 1              2% 922 kr/månad
Barn 2  1% 461 kr/månad
Barn 3  1% 461 kr/månad
Barn 4 ->  0% 0 kr

 

Årlig efterkontroll mot deklarerad inkomst

Årligen sker en efterkontroll av vårdnadshavares inlämnade inkomst gällande barnomosrgsavgift mot Skatteverkets uppgift om taxerad förvärvsinkomst. Avgiftsjustering görs för det aktuella året. Detta kan innebära påslag men även avdrag på avgiften. En separat faktura skickas ut till aktuella föräldrar och fakturan ingår i befintliga krav- och avstängningsrutiner.

Som egen företagare eller om man inte har fast inkomst kan det vara svårt att exakt räkna ut sin ¨årsinkomst. Föregående års deklarerade inkomst kan i dessa fall vara vägledande. Det är dock viktigt att man ändrar sin inkomstuppgift så snart man får förändrad inkomst.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?