Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Skylt med texten Tillfällig vaccinationsmottagning

Att bli vaccinerad – så går det till

Vaccinera dig även om du har haft covid-19

Så fort du är frisk och symtomfri är du välkommen att boka tid för vaccination, förutsatt att du ingår i aktuell grupp. Efter genomgången infektion av covid-19, har du ett bra skydd i cirka sex månader. Däremot är det oklart exakt hur länge man har ett skydd mot sjukdom och därför rekommenderar vi även den som har genomgått en infektion i covid-19 att vaccinera sig.

Boka en tid för vaccination

Du kan boka tid på den vaccinationsmottagning som passar dig bäst i Visby, Klintehamn eller Fårösund. Detta gäller oavsett vilken vårdcentral du är listad på. Du kan antingen boka via appen Alltid Öppet eller via telefon 0498-26 98 00. Personer födda 2005 och tidigare kan enbart boka vaccinationstid via telefon. 

Vaccination – så här går det till i korthet

 • Tag med legitimation.
 • Se till att hålla avstånd till andra.
 • Munskydd och handsprit ska användas vid vaccination.
 • Här finns vaccinationsmottagningarna på Gotland:
  Ica Maxi Arena, Idrottsgatan 4, Visby (pandemienheten, tillfällig vaccinationsmottagning)
  Skolan i Fårösund, Kommunalvägen 9A, 624 62 Fårösund  (pandemienheten, tillfällig vaccinationsmottagning)
  Före detta vårdcentralen i Klintehamn, Donnersgatan 50B, 623 77 Klintehamn (pandemienheten, tillfällig vaccinationsmottagning)
  Vårdcentralerna Visby norr, Visby söder, i Slite, i Hemse samt Unicare och Visborg i Visby.
 • Om du kommer med bil, följ anvisningsskyltar för parkering vid lokalerna.
 • Lämna in din ifyllda hälsodeklaration om du har en. Om du inte har fått någon, eller om du vill ha hjälp att fylla i den, be vaccinationsvärdarna på plats om hjälp.
 • Bär gärna kortärmat eller en tröja som går att knäppa upp, eftersom vaccinsprutan ges i överarmen. Det kan röra sig fler människor i lokalen och det inte finns någon möjlighet att byta om avskilt.
 • En sjuksköterska ger dig vaccinet med hjälp av en spruta i överarmen.
 • Du ska vänta kvar 15 minuter efter vaccinationen. Det finns anvisningar i varje lokal om var du ska vänta. Det är en extra trygghetsåtgärd.

Andra dosen

Du behöver ta två doser av vaccinet för att skyddet ska bli så bra som möjligt. Vid första vaccinationstillfället får du även en tid för dos 2 inom tidsintervallet 6-12 veckor. Det tar ungefär en vecka efter andra dosen innan du har bra skydd mot sjukdomen

Avboka tiden om du är sjuk

Du måste vara fullt frisk vid vaccinationstillfället. Får du till exempel förkylningssymtom som feber eller huvudvärk behöver du avboka din tid. Detta gör du genom att ringa 0498-26 98 00.

Efter vaccinationen

Efter att du har fått din spruta behöver du vänta i 15 minuter innan du får lämna mottagningen. Detta brukar göras vid vaccinationer för att säkerställa att du inte får en direkt reaktion av vaccinet.

Får du symtom som kan vara covid-19 ska du alltid ta ett så kallat PCR-prov. Detta gäller alltså även om du är vaccinerad.

Eventuella biverkningar efter sprutan

Efter sticket är det vanligt att det ömmar lite, blir rött, svullet eller kliar på överarmen. Du kan känna dig trött eller få huvudvärk efter att du har fått vaccinet. Du kan också få lite feber, känna dig frusen eller få ont i leder och muskler. Besvären kommer i så fall inom 1–2 dygn efter vaccinationen. Besvären är oftast lindriga och brukar gå över inom några dagar. Får du ihållande symtom ska du testa dig.

Allergiska reaktioner är mycket ovanliga.

Allvarligt medicinskt tillstånd

När du är vaccinerad behöver du vara uppmärksam på ovanliga symtom som kan tyda på allvarligt medicinskt tillstånd. Symtom att vara uppmärksam på är:

 • blåmärken och/eller punktformade blödningar i hud/slemhinna
 • näsblödning som är svår att stoppa
 • svullnad, rodnad eller uttalad ömhet i ben eller arm.

Får du något av dessa symtom, kontakta 1177 Vårdguiden och berätta att du är vaccinerad. Känner du dig akut sjuk, kontakta 112.

Tänk på

 • Det tar runt en vecka efter andra dosen vaccin innan kroppen har bildat de antikroppar som ger skydd mot sjukdomen.
 • Det finns fortfarande en risk att du kan få sjukdomen, även om du är vaccinerad. Inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd, men alla godkända vaccin ger ett mycket bra skydd mot allvarlig sjukdom eller död i covid-19.
 • Vaccinet är nytt. Därför är det ännu oklart hur länge skyddet mot sjukdomen finns kvar efter vaccinationen.
 • Om du är vaccinerad och får symptom på covid-19 ska du stanna hemma och provta dig.

Genom vaccination kan vi successivt minska smittspridningen i samhället.  Vaccinationen genomförs för att skydda dig mot att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19.

Hitta direkt