Kontakt

Kontakta kundtjänst (formulär)

Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgallén 19
Postadress: 621 81 VISBY
Telefon: 0498-26 90 00
telefontid måndag-fredag 07:00-17:00
E-post: kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Slamtömning
Beställning av slamtömning, kontakta kundtjänst (se ovan).
Om AKUT tömning önskas

Felanmälan vatten och avlopp
Vid fel på gata eller vatten- och avloppsledning i gata, ring växeln tel 0498-269000. Efter växelns stängning ring SOS alarm tel 0498-209030.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Återvinningscentraler

Vid alla återvinningscentraler kan du lämna detta avfall:

Läs mer under sorteringsanvisningar.

 • Tidningar/returpapper
 • Wellpapp (lämnas med pappersförpackningar om separat behållare inte finns)
 • Förpackningar av papper, plast, metall och glas
 • Returglas, returburkar med pant (endast Visby ÅVC - läs mer om PantaMera Express)
 • Trädgårdsavfall (ris och grenar)
 • Komposterbart trädgårdsavfall (gräs, löv, växtdelar)
 • Träavfall (skilj på rent trä och målat/behandlat trä)
 • Tryckimpregnerat trä (farligt avfall) 
 • Asbest (farligt avfall)
 • Metallskrot
 • Isolering och gips (till deponi)
 • Sten/betong/tegel/porslin m.m. (till deponi)
 • Textil
 • El- och elektronikavfall inkl. vitvaror
 • Batterier 
 • Övrig plast (gäller Visby ÅVC)
 • Övrigt grovavfall t.ex. möbler

Även betalsopsäckar kan lämnas på återvinningscentralen.

På återvinningscentralerna finns också en miljöstation för farligt avfall från hushåll. Se mer information under rubriken Sorteringsanvisningar. 

Avfallet ska sorteras enligt listan ovan så långt som möjligt. Grovavfall lämnas mot avgift, 50 kr (personbil) eller 100 kr (bil med släpvagn) per tillfälle. Tidningar och förpackningar, elavfall, metall, textil, övrig plast, trädgårdsavfall och rent träavfall lämnas utan avgift. Om du inte sorterar enligt personalens anvisningar betalar du 1 121 kr per kubikmeter enligt avfallstaxan. Du är välkommen att lämna annat avfall än hushållsavfall enligt nedan:

Öppettider återvinningscentraler (ÅVC)

Öppettider avser helgfria dagar (stängt röda dagar). Observera att återvinningscentralerna är även stängda på julafton, nyårsafton, påskafton och midsommarafton, om inte annat anges.

ÅVC
  Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag
Fårösund 7-18 Stängt Stängt 7-15/18 Stängt 9-15
Hemse 7-18 7-16 7-16 Stängt 7-16 9-15
Klintehamn 7-18 Stängt Stängt 7-15/18 Stängt 9-15
Ljugarn 7-18 Stängt Stängt 7-15/18 Stängt 9-15
Slite Stängt 7-18 7-16 7-16 7-16 9-15
Burgsvik 7-18 Stängt Stängt 7-15/18 Stängt 9-15
Visby 7-18 7-18 7-15 7-18 7-15 9-15
7-15 perioden v 38-19 och 7-18 perioden v 20-37. 
Lunchstängt vardagar 12-13
PantaMera-maskinen stänger 15 minuter före ordinarie stängning

Vägbeskrivning till ÅVC

Fårösund: Förrådsvägen Kustparken, infart från Fårövägen/väg 148 Karta

Hemse: Sindarve, infart från väg 142 mot Linde Karta

Klintehamn: Mattshagevägen Karta

Slite: skyltat från Lärbrovägen/väg 147 norr om Slite Karta

Visby: Västra Törnekvior, infart från Follingboväg/väg 143 Karta

Ljugarn: Hallute backe, infart från väg 143 Karta

Burgsvik: Hoburgsvägen/väg 500 ca 2,5 km söder om Burgsvik Karta