Kontakt

Axel Looft-Trägårdh
AT-chef
Telefon: 070-083 23 88
E-post: axel.looft-tragardh@gotland.se

 

Nils Block
Övergripande AT- och ST-studierektor
E-post: nils.block@gotland.se

 

Karin Karlow Herzog
Facklig företrädare, Gotlands Yngre Läkares Förening
​karin.karlow-herzog@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

AT på Gotland

Välkommen att söka AT-tjänst vid Visby lasarett!

Om arbetsplatsen

Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård på Gotland. Våra cirka 1 500 medarbetare värnar patientens bästa med fokus på trygghet, respekt, integritet och tillgänglighet.

Ö-läget kräver det stora sjukhusets resurser men innebär samtidigt det mindre sjukhusets närhet och samhörighet. Inom sjukvården på Gotland byggs dessa nära samarbeten snabbt. Beslutsvägarna är korta vilket skapar en smidighet för patienter och medarbetare. Vi samarbetar med Karolinska Universitetssjukhuset för centraliserad vård.

Sjukvårdsorganisationen är liten och familjär, med stor nyfikenhet på varje ny grupp AT-läkare. Det finns ett gott samarbete mellan primärvård, psykiatri och somatisk slutenvård som skapar bra förutsättningar för AT-utbildning. 

Arbets- och utbildningsupplägg

I tjänstgöringen ingår följande placeringar:

Utbildningens uppdelning Längd
Opererande specialiteter (kirurgiblocket) 6 månader
Invärtesmedicinska specialiteter (medicinblocket) 6 månader
Psykiatri 3 månader
Allmänmedicin 6 månader
Total utbildningstid 21 månader
Allmänmedicin ligger sist under tjänstgöringen, i övrigt kan ordningsföljden variera. 
 
Under kirurgiblocket finns möjlighet att under en till två veckor auskultera på annan kirurgisk enhet eller röntgen. 
 
Under medicinblocket ingår tjänstgöring på infektionsklinik och även möjlighet att auskultera på annan medicinsk enhet, exempelvis barnkliniken.
 
Efter några veckors handledd tjänstgöring dagtid på akutmottagningen kommer du att ha självständiga nattjourspass med gott bakjoursstöd. Det är av stor vikt att du känner dig trygg med att ställas inför den uppgiften om du ska jobba med oss.
 
Placeringen inom allmänmedicin kan göras på vårdcentral i Visby eller i tätort på den gotländska landsbygden.
 

På varje huvudplacering har du handledare. Varje AT-grupp har två mentorer som följer gruppen under hela anställningstiden och träffas varje månad. 

Kvalifikationer och meriter

Du som söker ska ha:

Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och värderar den utifrån samarbetsförmåga, trygghet, empati, professionalitet samt prestigelöshet. Läkararbete efter examen med goda referenser (framförallt referenser från chef) är meriterande.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Innan erbjudande om anställning kan ges behöver vi genomföra en kontroll mot belastningsregistret av den ansökande.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Varaktighet: 21 månader

Ansökan

Tjänsterna kommer att annonseras i Läkartidningen och på Region Gotlands hemsida (https://www.gotland.se/ledigajobb).
 
Tjänsterna annonseras två gånger per år och tillträds fyra gånger per år, se annons för specifika ansöknings- och tillträdesdatum.

Kontakt

Se "Kontakta oss" högst upp på sidan

Övrigt

Är du intresserad av att söka vikariat hos oss innan AT-tjänstgöring? Kontakta oss via lakarjobb@gotland.se.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://www.gotland.com/flytta-hit/.
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.