Kontakt

Dagverksamhet Violen i Visby
Besöksadress: Bokbindargatan 7, 621 53 Visby
Telefon: 0498-20 46 26
 
Dagverksamhet Astuen i Hemse
Besöksadress: Parkgatan 14, 620 12 Hemse
Telefon: 0498-20 46 92
 
Enhetschef
Setareh Abdollahi
Telefon: 0498-203566 
Epost: setare.abdollahi@gotland.se
 
Verksamhetsutvecklare
Ellinor Björkman
E-post: ellinor.bjorkman@gotland.se
Telefon: 0498-20 48 32
 
Handläggare
Måndag-fredag 9-12
Telefon: 0498-20 49 69
E-post: mottagningsteamet.sof@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Astuens dagverksamhet i Hemse

Dagverksamheten är tänkt för
- personer med demenssjukdom som bor i eget hem, och som behöver vardaglig stimulans.
- anhöriga som vårdar sin närstående och som behöver avlösning.

Vi träffas i en varm och hemtrevlig miljö, där vi arbetar för att varje dag ska ge trygghet, glädje och stimulans för våra gäster. Vi väljer aktiviteter efter årstid och intresse, samtalar om aktuella händelser och gamla tider, umgås och gör dagen meningsfull, efter den enskildes behov.

Våra aktiviteter kan bestå av:

  • Högläsning
  • Matlagning och bak
  • Sång, musik och dans
  • Gymnastik och promenader
  • Spel, ordlekar och pussel

Vi har som mål att våra gäster skall känna sig tillfreds inombords när de åker hem.