Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Förskolan Asken

Asken förskola

Förskolan Asken ligger centralt i Visby (på A7-området) med närhet till skog och natur. Förskolan har två avdelningar med barn mellan 1-3 år.  en avdelning med 4- åringar och en med förskolans 5- åringar.

 

 

 

 

Hitta direkt