Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Artikelbeställning

Artikelbeställningar är endast avsedda för anställda inom HSF och är avgiftsfria. Biblioteket kan dock inte garantera detta. Skicka ett mail till fackbibliotek@gotland.se med så utförliga referenser som möjligt så återkommer vi snarast möjligt.

Du kan även använda vårt snabbverktyg - Klistra in din artikels DOI eller Pubmed-id (PMID). Verktyget tittar igenom en mängd olika kanaler för att ge tillgång till fulltext. Om artikeln ej är tillgänglig får du möjlighet att beställa den.