Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00.
E-post: regiongotland@gotland.se 

Åsa Högberg
Ekonomidirektör 
Telefon: 0498-26 86 70
E-post: asa.hogberg@gotland.se

 

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Årsredovisning

Årsredovisningen för föregående år sammanställs under årets första kvartal och presenteras för regionfullmäktige i maj månad.

Regionfullmäktige bjuder då in allmänheten särskilt för att gotlänningarna ska få möjlighet att ställa frågor om årsredovisningen.

I årsredovisningen kan du bland annat läsa om vad skattepengarna använts till och en hel del om den verksamhet som bedrivits under året.

Nedan följer en kort sammanfattning av resultaten. För en utförligare redovisning, läs gärna hela årsredovisningen. Du kan ladda ner den via länk på den här sidan eller beställa den på www.gotland.se/bestalla

Årsredovisning 2016

2016 års resultat blev positivt och uppgick till 82 mnkr och balanskravsresultatet uppgick till 55 mnkr. Nämnderna redovisar ett sammanlagt underskott mot budget på 31 mnkr (-101 mnkr, 2015). För att ha en ekonomi som är hållbar ur ett långsiktigt perspektiv och för att kunna finansiera investeringar och verksamhetsutveckling är ett av de finansiella målen att resultatet ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaderna, vilket motsvarar +94 mnkr. Årets överskott har kunnat användas för att till viss del återställa 2015 års underskott. Nu återstår 16 miljoner att återställa senast 2018.

I årets årsredovisning har regionfullmäktiges nya mål följts upp för första gången. Målen är en del av den styrmodell som Region Gotland sedan juni 2016 arbetar efter.

De 32 målen är uppdelade i sex olika målområden, social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet, kvalitet, medarbetare och ekonomi.

 

 

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?