Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Foto av scenframträdande där ungdomar dansar med flaggor

Arrangemangsstöd - förstärkning 2021

Under 2021 förstärkte Region Gotland arrangemangsstödet med 1,25 miljoner kronor. Stödet gavs till arrangemang inom alla konstarter samt kulturarv, för att säkra tillgång till kultur trots pandemin med fokus på smittsäkra arrangemang, digitala lösningar och en smittsäker återstart.

Stödet gavs till kulturarrangemang, det vill säga tidsbegränsade aktiviteter i form av t ex föreställningar, utställningar, konserter eller seminarier. Arrangemangsstödet syftar till att tillgängliggöra kultur, genom möten med publik/deltagare/användare. Det gäller arrangemang inom samtliga konstarter såsom bildkonst, litteratur, dans, musik, teater, film och kulturarv som presenteras för en publik. 

Under 2021 lades extra vikt vid tillgängliga och smittsäkra mötesplatser (digitala såväl som fysiska) samt publikarbete för återstart av kulturen.

___________________________________________________________________
 
Nu går det att ansöka om arrangemangsstöd för 2022. 
Läs mer om Arrangemangsstöd >>> 
 
___________________________________________________________________
 
Nedan finns information om vilka som tilldelats de förstärkta arrangemangsstöden under 2021:

Beviljade stöd

Arrangemangsstöd 2021 juli-november

48 ansökningar inkom i sökomgång 2 och 3 (3).

Det totala sökbeloppet var 2 951 120 kr.

En fullständig lista på beviljade stöd kommer i vecka 3

Arrangemangsstöd 2021 maj-juni

46 ansökningar inkom i denna första sökomgång.

Det totala sökbeloppet var 3 308 248 kr.

Ansökningarna avser arrangemang under juli/augusti samt hösten 2021. .

En fullständig lista på beviljade stöd finns som pdf nedan.