Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustrerad huisfasad

Arkitekturpriset

Region Gotlands arkitekturpris är till för att uppmärksamma och lyfta fram goda exempel på gotländsk arkitektur.

Priset kan ges för nya byggnader, tillbyggnader, platser och miljöer, ombyggnader eller stadsbyggnadsprojekt som färdigställts de senaste två åren. 

Vem vinner?

 

Priset består av äran, en plakett och ett diplom till inblandade exploatörer, entreprenörer och arkitekter. Vem som helst kan nominera en byggnad eller plats som du tycker positivt förstärker stads- och landskapsbilden eller som helt enkelt förtjänar att uppmärksammas. En arbetsgrupp går sedan igenom inkomna och egna förslag och de som lever upp till tävlingskriterierna nomineras till arkitekturpriset.

Vinnaren utses av miljö- och byggnämnden. På grund av pandemin är förfarandet framflyttat och priset delas därför ut vid miljö- och byggnämndens sammanträde i d december 2020.

Vill du nominera?

Nomineringen för 2020 års arkitekturpris är avslutad. Välkommen med din nominering när den öppnar för arkitekturpriset 2021.