Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustrerad husfasad

Arkitekturpriset

Region Gotlands arkitekturpris är till för att uppmärksamma och lyfta fram goda exempel på gotländsk arkitektur.

Dags att nominera bidrag till Arkitekturpriset 2022

 
På grund av pandemin delades Arkitekturpriset 2021 ut i december förra året. Nu återgår miljö- och byggnämnden till att dela ut priset i samband med nämndens sista möte innan sommaren, i år den 22 juni. 
 
Du kan själv bidra genom att skicka in ett förslag på en byggnad, anläggning eller miljö som du tycker förtjänar att bli uppmärksammad. Arbetsgruppen utvärderar sedan egna och inkomna förslag utifrån uppsatta kriterier och de bidrag som kvalificerar sig blir nominerade till tävlingen.
 
De nominerade bidragen ska vara en byggnad, anläggning eller miljö som tillför något extra till Gotland och som gör Gotland till en arkitektoniskt mer intressant plats. Arkitekturpriset kan ges för nya byggnader, till- och ombyggnader, nygestaltade miljöer som parkanläggningar eller stadsbyggnadsprojekt, som färdigställts under 2020, 2021 eller 2022.
 
Du kan lämna ditt förslag under perioden 26 mars –24 april via en e-tjänst på denna sida, se nedan.
 
Efter den 24 april kommer en utsedd arbetsgrupp på Region Gotlands samhällsbyggnadsförvaltning att nominera ett urval av förslagen, som presenteras för en jury, bestående av ledamöter i miljö- och byggnämnden och stadsarkitekt, som utser vinnaren av Arkitekturpriset 2022. 
 
Vinnaren presenteras i samband med miljö- och byggnämndens sammanträde den 22 juni 2022.