Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustrerad husfasad

Arkitekturpriset

Region Gotlands arkitekturpris är till för att uppmärksamma och lyfta fram goda exempel på gotländsk arkitektur.

Årets arkitekturpris gick till Honnörsparken – en park i tiden och för framtiden

2022 års arkitekturpris delades ut till Honnörsparken i den nya stadsdelen Artilleriet i Visby.

Stadsdelsparken utgör en del i ett grönt stråk som nu löper från ringmuren, via kyrkogården och genom den nya stadsdelen.

Beställare av Honnörsparken är teknikförvaltningen och priset togs emot av stadsträdgårdsmästare Pernilla Johansson tillsammans med representanter från entreprenören NCC Nyberg.

Så här lyder motiveringen:

"Honnörsparken är Visbys nyanlagda stadsdelspark i stadsdelen A7.  Den sträcker sig i en långsmal form genom stadsdelen, hela vägen från Allégatan och österut. Honnörsparken är mycket mer än bara en lekpark av allra högsta kvalitet. Från den omgivande bebyggelsen gör sig parken tillgänglig, för olika behov och aktiviteter, öppen, trygg och användbar. Helheten utgörs av en väl sammanhållen sekvens av parkrum, med varierad karaktär. Den nya parken utgör ett bra exempel på den omsorgsfullt utformade parkens betydelse för kvaliteten på den gestaltade livsmiljön i stadsdelen i sin helhet. Genom sin form och sitt innehåll utgör Honnörsparken ryggraden i den nya stadsdelen. Honnörsparken är en park i tiden och för framtiden."

Hedersomnämnande

I år delade Region Gotland även för första gången ut ett hedersomnämnande till Arkitekturpriset. Det gick till Innovitaskolan på Visborgsområdet, där en äldre kontorsbyggnad framgångsrikt omvandlats till skollokaler för 150 elever.

Bakom ombyggnaden står arkitekten Petra Lindfors vid Visbyark och det beställande fastighetsbolaget Stenvalvet.