Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19
621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se   

Petra Thunegard Gråberg
Strateg arbetsmarknad och kompetensförsörjning 
Telefon: 0498-26 90 60
E-post: petra.thunegard-graberg@gotland.se

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Avdelningen för arbetsliv- och etablering
Besöksadress: 
Norra Hansegatan 6B
621 82 Visby

Anna Myhr
Avdelningschef  
Tel: 0498-20 35 46
E-post: anna.myhr@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Biljardspelande på fritidsgård.

Arbetsmarknadsinsatser

Inom Region Gotland genomförs olika insatser för att få människor i arbete, studier eller sysselsättning. Här hittar du översiktlig information om vilka arbetsmarknadsinsatser som genomförs och de samarbeten som finns på området.

 

Flera av nämnderna inom Region Gotland har i uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiska frågor. Regionstyrelsen har det övergripande strategiska ansvaret och samordningsansvar för arbetsmarknadsfrågorna. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har det konkreta ansvaret för regionens arbetsmarknadsinsatserna som genomförs av olika verksamheter inom avdelningen för arbetsliv och etablering.

Hitta direkt