Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19
621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se   

Petra Thunegard Gråberg
Strateg arbetsmarknad och kompetensförsörjning 
Telefon: 0498-26 90 60
E-post: petra.thunegard-graberg@gotland.se
 

Avdelningen för arbetsliv- och etablering, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Besöksadress: Mästergatan 5E
621 82 Visby

Anna Myhr, avdelningschef  
Tel: 0498-20 35 46
E-post: anna.myhr@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Arbetsmarknadsinsatser

Inom Region Gotland genomförs olika insatser för att få människor i arbete, studier eller sysselsättning. Här hittar du översiktlig information om vilka arbetsmarknadsinsatser som genomförs och de samarbeten som finns på området.

 

Flera av nämnderna inom Region Gotland har i uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiska frågor.  Region Gotland har en arbetsmarknadspolitisk strategi som beskriver den politiska viljeinriktningen för arbetet inom det arbetsmarknadspolitiska området. Många av insatserna hanteras av arbetsmarknads- och integrationsenheten. Till exempel arbetspraktik och offentligt skyddat arbete (OSA). 

Hitta direkt