Kontakt

Avdelningen för arbetsliv och etablering
E-post: arbetslivochetablering@gotland.se

Anna Myhr, chef för avdelningen arbetsliv och etablering
Telefon: 0498–20 35 46
E-post: anna.myhr@gotland.se

Eva Flemming, enhetschef med ansvar för verksamheten kring nyanländas etablering, Jobbvägen och Arbetsmarknadstorget
Telefon: 0498–26 34 23
E-post: eva.flemming@gotland.se

Johanna Hagelqvist Olsson, enhetschef med ansvar för studie- och yrkesvägledning
Telefon: 0498–26 34 66
E-post: johanna.hagelqvist-olsson@gotland.se

Lena Jonasson, enhetschef med ansvar för feriejobb, anställning och matchning samt Jobbvägen Södra
Telefon: 0498–20 38 22
E-post: lena.jonasson@gotland.se

Hanna Karlsson, enhetschef med ansvar för studie- och yrkesvägledning och kommunalt aktivitetsansvar
Telefon: 0498–26 33 73
E-post: hanna.karlsson@edu.gotland.se

Adress:
Norra Hansegatan 6B
621 82 Visby

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avdelningen för arbetsliv och etablering

Inom Region Gotland genomförs olika insatser för att få människor i arbete, studier eller sysselsättning. Avdelningen arbetsliv och etablering ansvarar för delar av arbetsmarknadsinsatserna som till exempel extratjänster och offentligt skyddade arbeten i någon av Region Gotlands egna verksamheter samt att ordna prao och feriejobb till ungdomar.

Avdelningen omfattar:

  • Den samlade studie- och yrkesvägledningen.
  • Verksamhet riktad mot ungdomar 16-20 år som varken studerar eller arbetar och omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret.
  • Verksamheter som hanterar arbetsmarknadsinsatser. Bland annat arbetspraktik, sysselsättningsplatser, arbetsträning och offentligt skyddat arbete samt feriejobb för ungdomar.
  • Olika insatser för att ge ökad kunskap om arbetslivet, till exempel PRAO.
  • Handläggnings-, stöd- och servicefunktioner för människor som är nyanlända till Sverige med uppehållstillstånd – det vill säga de som anvisats hit av Migrationsverket, valt att bosätta sig på Gotland samt anvisade kvotflyktingar. 

Under rubriken "Kontakta oss" hittar du kontaktuppgifter till ansvariga chefer.

Till sida med information om mottagande och etablering av nyanlända

Till sida med information om stöd och insatser för arbete

Till sida med information om kommunala aktivitetsansvaret 

Till sida med information om feriejobb

Till sida med information om studie- och yrkesvägledning i gymnasium och vuxenutbildning

Till sida med information om studie- och yrkesvägledning i grundskola