Kontakt

Expedition
Telefon: 0498-26 95 50
E-post: vuxenutbildningen@gotland.se

Besöksadress: 
Gesällgatan 7, 621 82 Visby

Hitta hit 

facebook.com/vuxenutbildningengotland

youtube.com/KomvuxGotland

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Är jag antagen eller inte?

Besked om antagning till kurser meddelas endast via ansökningswebben - det skickas inget besked via brev eller e-post. Du loggar in och under Mina kurser hittar du status på din ansökan: 

"Antagen" = du är antagen till kursen
"Reserv" = du är ej antagen till kursen men står i kö om någon plats blir ledig
"Sökande" = din ansökan är ännu ej behandlad

Meddela expeditionen snarast om du vill tacka nej till en kurs, så att annan sökande kan erbjudas platsen. När antagningen är gjord skickar vi uppgifter till Centrala Studiestödsnämnden (CSN).

All information du behöver inför studiestarten kommer du att hitta under Antagningsinformation nedan.