Kontakt

Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak, samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: alkoholtillstand@gotland.se

Plusgiro: 18 97 50-3
Bankgiro: 339-8328  
Märk betalning med "Ansvar: 1571"

Jörgen Wiss
Alkoholhandläggare
Telefon: 0498-26 96 23

Therese Stenbeck
Alkoholhandläggare
Telefon: 0498-26 32 26

Maria Muskos 
Alkoholhandläggare
Telefon: 0498-26 96 14

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ansvarsfull alkoholservering

Region Gotland håller varje år utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Utbildningen ger kursdeltagaren kunskap om olika problem som kan uppstå vid alkoholintag och drogmissbruk på krogen samt verktyg att hantera detta genom ett professionellt förhållningssätt.

Det finns en stark koppling mellan alkohol och våld och den kopplingen är större i länder där man har en berusningskultur, som vi har i Sverige. Region Gotland arbetar med metoden Ansvarsfull alkoholservering som syftar till att minska våld kopplat till alkoholservering på krogen. Arbetet görs genom ett aktivt arbete för att minska berusningsgraden inne på krogarna och att hindra alkoholservering till minderåriga.

En del i det arbetet är en årlig utbildning för personer som arbetar i miljöer där alkohol serveras. 

Om utbildningen

Kursen omfattar två heldagar och ger kursdeltagaren kunskap om olika problem som kan uppstå vid alkoholintag och drogmissbruk på krogen och hur man kan hantera detta genom ett professionellt förhållningssätt. En trevligare restaurangmiljö är samtidigt en mer attraktiv och trivsam arbetsplats. Färre berusade och störande gäster skapar också en bättre miljö för de skötsamma gästerna, vilket för många tillståndshavare visat sig vara mycket lönsamt.


Kursen riktar sig till all krog- och restaurangpersonal och särskilt till dem som serverar alkohol eller har ansvar för driften men även krögare, ordningsvakter och entrévärdar har stor nytta av den. Enligt Region Gotlands riktlinjer för serveringstillstånd är det också ett villkor för de verksamheter som har serveringstid längre än till 01.00 att all serveringspersonal genomgått den. 

Utbildningen innehåller följande moment:

  • Konflikthantering
  • Alkohollagen/Nöjesrelaterat våld
  • Alkoholens medicinska effekter
  • Narkotikainformation
  • Skriftligt test

Efter godkänd utbildning får kursdeltagaren ett personligt diplom. Detta är en värdehandling vid anställning och ett gediget kompetensbevis.


Utbildningsdatum och anmälan

Region Gotland anordnar denna tvådagarsutbildning under vecka 25. Dag 1 fokuserar på alkohollagen och alkoholens medicinska effekter och innehåller mycket diskussioner, föreläsaren har därför satt en begränsning på antal deltagare. Dag 2 består av information från polisen, föreläsning i konflikthantering och skriftligt prov och har inget begränsat deltagarantal.

OBS! Utbildningens föreläsningar och diskussioner sker på svenska. Kursmaterial och skriftligt prov finns dock på engelska för den som föredrar det, meddela då detta vid anmälan. 

Behöver ni utbilda er eller er personal innan dess hänvisar vi er till Stockholms Stad som anordnar samma utbildning, deras kurskatalog hittar ni här: stad.org/sv/kurskatalog

 

Om arbetet med ansvarsfull alkoholservering

Metoden utvecklades under åren 1995-2004 som en del inom det så kallade STAD-projektet (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) och har spridits av Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna till landets kommuner sedan 2004. Flera studier har visat att metoden minskar våld och att man genom samverkan, utbildning och krogtillsyn kan komma långt i både det alkohol- och våldsförebyggande arbetet. I dag är Ansvarsfull alkoholservering en del av många kommuners ordinarie verksamhet.