Kontakt

Anpassade grundskolans och gymnasieskolans expedition
Besöks- och postadress: Säves väg 10, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 94 52

Anna Levén, rektor för Solberga anpassad grundskola, Norrbacka anpassad grundskola och kompletterande fritidshem, Polhem anpassad grundskola, samundervisningsgrupper

Telefon: 0498-20 42 64
E-post: anna.leven@gotland.se

Ulrika Forsberg
Skolchef och rektor för Wisby anpassad gymnasieskola, Desideria anpassad grundskola och kompletterande fritidshem

Telefon: 0498-26 32 19
E-post: ulrika.forsberg@gotland.se

Veronica Båtelsson
Skoladministratör
Telefon: 0498-26 94 52, 0737-658 051
E-post: veronica.batelsson@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Anpassad gymnasieskola

Alla ungdomar i Sverige som har avslutat anpassad grundskola har rätt till en gymnasieutbildning. Den anpassade gymnasieskolan vänder sig till ungdomar med en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

I januari varje år kan du som går i år 9 i anpassad grundskola börja söka till den anpassade gymnasieskolan. Ansökan sker på pappersblankett som du kan få av studie- och yrkesvägledaren eller på vår expedition. 

Anpassade gymnasieskolans program

Wisby anpassad gymnasieskola erbjuder i dagsläget tre av de nio nationella programmen samt det individuella programmet. Det individuella programmet vänder sig till de elever som inte kan följa utbildningen på nationellt program och behöver en utbildning som är mer anpassad. 

Våra program:

  • Programmet för estetiska verksamheter
  • Programmet för hotell, restaurang och bageri
  • Programmet för skog, mark och djur
  • Individuella programmet
  • Övriga nationella program är möjliga att söka i annan kommun.

Läs mer om programmen  

Utöver ovan nämnda program försöker skolan göra individuella anpassningar tillsammans med eleverna.

Ett underliggande tema på våra utbildningar är hälsa och friskvård. Du har även möjlighet att välja specifika kurser inom det här området inom det individuella valet. Andra möjliga alternativ är gymnasieskolans introduktionsprogram yrkesintroduktion och individuellt alternativ.

Alla elever som går i anpassad gymnasieskola arbetar utifrån en individuell studieplan där man utgår ifrån förmågor, möjligheter och intressen.

Vad ska studierna leda till?

Efter studietiden ska eleven ha fått en bra grund för arbete eller fortsatta studier vid till exempel folkhögskola eller Komvux som särskild utbildning. Studierna hos oss ska också stärka personlig utveckling och bidra till ett aktivt deltagande i samhällslivet. 

Efter genomförd utbildning ska eleven utifrån sin förmåga klara av att leva ett rikt liv som vuxen med boende, fritid och arbete eller sysselsättning. 

Stöd under utbildningen

Under utbildningen finns tillgång till stöd av skolans resursteam - det vill säga kurator, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare och elevhälsa.