Kontakt

Övergripande frågor och tidsbokning
E-post: anhorigstod@gotland.se
 

Tänk på att inte ange känsliga uppgifter när du skickar e-post till oss.
Ange kortfattat ditt namn, telefonnummer och den ort där du önskar samtal (Visby, Slite och Hemse). Du kan också välja att ha videosamtal via Skype.

 

Malin Bäckstäde, anhörigkonsulent södra och mellersta Gotland samt Visby
Telefon: 0498-20 47 42
E-post: malin.backstade@gotland.se

 

Therese Nilsson, anhörigkonsulent norra och mellersta Gotland samt Visby
Telefon: 0498-26 88 46
E-post: therese.nilsson01@gotland.se


Therese Funk, anhörigkonsulent & teamledare, Visby och delat ansvar resterande Gotland
Telefon: 0498-20 46 31
E-post: therese.funk@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Anhörigstöd

Känner du någon som är i behov av ditt stöd för att få vardagen att fungera? Du som är anhörig har rätt till eget stöd.

Med anhörig menas den som ger stöd åt en närstående med fysisk eller psykisk sjukdom och/eller funktionsnedsättning. Personen du stödjer, kan vara yngre eller äldre.
 

Den som tar emot hjälpen, den närstående, kan till exempel vara en familjemedlem, släkting, granne eller en god vän.

Kontaktvägar

E-post: anhorigstod@gotland.se
Hit kan du skriva med en förfrågan om anhörigstöd. Ange den ort där du önskar samtal (Visby, Slite, Hemse). Du kan också välja att få videosamtal via Skype.

Tänk på att inte ange känslig information i din e-post till oss!

Du kan också kontakta oss direkt per telefon.

 

Malin Bäckstäde, anhörigkonsulent södra och mellersta Gotland samt Visby
Telefon: 0498-20 47 42
E-post: malin.backstade@gotland.se

 

Therese Nilsson, anhörigkonsulent norra och mellersta Gotland samt Visby
Telefon: 0498-26 88 46
E-post: therese.nilsson01@gotland.se

 

Therese Funk, anhörigkonsulent & teamledare, Visby och delat ansvar resterande Gotland
Telefon: 0498-20 46 31
E-post: therese.funk@gotland.se

 

Hitta direkt