Kontakt

Övergripande frågor och tidsbokning
E-post: anhorigstod@gotland.se

 

Malin Bäckstäde
Anhörigkonsulent, Visby, mellersta och södra Gotland
Telefon: 0498-20 47 42
E-post: malin.backstade@gotland.se


Tove Öberg
Verksamhetsledare Hälsofrämjande enheten
Telefon: 0498-20 48 15
E-post: tove.oberg@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Anhörigstöd

Känner du någon som är i behov av ditt stöd för att få vardagen att fungera? Du som är anhörig har rätt till eget stöd.

Med anhörig menas den som ger stöd åt en närstående med fysisk eller psykisk sjukdom och/eller funktionsnedsättning. Personen du stödjer, kan vara yngre eller äldre.
 

Den som tar emot hjälpen, den närstående, kan till exempel vara en familjemedlem, släkting, granne eller en god vän.

Kontaktvägar

E-post: anhorigstod@gotland.se
Hit kan du skriva med en förfrågan om anhörigstöd, ange kortfattat vad du önskar i kontakten med oss, så återkommer vi till dig så snart vi har möjlighet. Du kan också kontakta oss direkt per telefon eller e-post.

Just nu inväntar vi ny personal och därför det förekomma viss väntetid för nya kontakter, kontakta oss så hittar vi en lösning!

 

Anhörigkonsulent Södra och mellersta Gotland samt Visby
Malin Bäckstäde, 0498-20 47 42, malin.backstade@gotland.se

Verksamhetsledare Hälsofrämjande enheten
Tove Öberg, 0498-20 48 15, tove.oberg@gotland.se

 

Hitta direkt