Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ängsmark

Välskött ängsmark är viktigt för att värna den biologiska mångfalden, som förutom att vara hem för en rad olika växt- och djurarter, också är ett viktigt kulturarv att värna.

Kortklippta gräsmattor är en inbjudande syn för många människor. Men för bin och andra insekter är det en ogästvänlig miljö, utan mat eller skydd mot väder och vind. Med enkla medel kan gräsmattan förvandlas till en blommande oas för både människor och insekter.

Örtrik gräsmiljö - hem för bin och fjärilar

Under sensommaren, när de flesta örter blommat färdigt och bildat frön, kan man klippa eller slå av gräsmattan. Låter man sedan materialet torka så hinner fröna ramla ner på backen och ge upphov till ny blomning nästa år.

Från och med sommaren 2022 har Region Gotland använt häst och vagn för att på ett traditionellt sätt sköta ängsmark. 

Platser för traditionellt ängsslåtter 2023

*Ny ängsmark 2023