Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Det är allvar nu. Vi måste tillsammans ta vårt ansvar. Skärpta allmänna nationella råd och föreskrifter för alla som bor och vistas på Gotland.

Skärpta allmänna nationella råd och föreskrifter om covid-19 på Gotland

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om allmänna nationella råd och föreskrifter för alla som bor och vistas i Sverige. Längre ner på sidan sammanställer vi fortlöpande frågor och svar om de skärpta nationella allmänna råden och föreskrifterna.
Bakgrunden är fortsatt kraftigt ökad smittspridning och ökad belastning på sjukvården. De nya nationella råden innebär en skärpning kring det personliga ansvaret och att alla är skyldiga att vidta försiktighetsåtgärder. Råden gäller från den 14 december 2020 till den 30 juni 2021.


Regeringen fattade den 18 december beslut om ytterligare nationella restriktioner: 

 • Max fyra personer får sitta tillsammans vid samma bord på restauranger. Gäller från den 24 december.
 • Alkoholförsäljning får inte ske efter klockan 20. Gäller från den 24 december.
 • Max antal personer som besöker köpcentrum, större butiker, gym etc begränsas. Exakta antalet styrs av storleken på lokalen. Gäller från och med den 23 december.
  ​Läs mer på Folkhälsomyndigheten
 • Folkhälsomyndigheten uppmanar alla fysiska butiker att avstå från den traditionella mellandagsrean för att minska trängseln.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar munskydd i kollektivtrafiken i samband med arbetspendling och andra tider då det är svårt att undvika trängsel. De nya riktlinjerna träder i kraft den 7 januari.
 • Alla som kan ska jobba hemma. Detta gäller inom stat, regioner, kommun och privat. Gäller omedelbart och till och med den 24 januari.
 • All verksamhet inom stat, kommuner och regioner som inte är nödvändig bör stängas omedelbart till och med den 24 januari. Det gäller till exempel badhus, idrottshallar och museer. Läs mer om vilka verksamheter på Gotland som har förändrad verksamhet med anledning av regeringens beslut om ytterligare restriktioner. 
 • Gymnasieskolor ska undervisa på distans till och med den 24 januari. Gymnasiesärskolan är undantagen.

Grundläggande försiktighetsåtgärder

 • Tvätta händerna ofta och noggrant eller använd handdesinfektion.
 • Stanna hemma vid symtom på covid-19.
 • Håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Max åtta personer är normen för sociala situationer

Regeringen har beslutat att gränsen för sammankomster med maximalt åtta personer kvarstår över jul och nyår och gäller därmed även för sociala sammankomster som jul- och nyårsfirande.

Begränsa nya nära kontakter och umgås endast i mindre krets

Umgås enbart med personer du normalt träffar i hushållet eller närstående utanför hushållet. Undvik att träffas i mindre utrymmen och var helst utomhus. 

Håll avstånd och undvik miljöer med trängsel

Håll avstånd till andra människor. Det är särskilt viktigt när du är inomhus. I samband med jul- och mellandagshandeln kan det krävas extra försiktighet för att undvika trängsel. Både individer och verksamheter har ett stort ansvar att motverka spridning av covid-19.

 • Begränsa helst antalet inköp i butiker.
 • Handla helst på egen hand.
 • Undvik att handla vid tidpunkter då många vistas i affärerna.
 • Undvik att i onödan vistas i affärer eller köpcentrum. 
 • Följ butikernas och utlämningsställenas råd och anvisningar.
 • Från den 18 december uppmanar Folkhälsomyndigheten alla fysiska butiker att avstå från den traditionella mellandagsrean för att minska trängseln.

Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt

 • Du bör anpassa dina arbetstider så att du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.
 • På arbetsplatsen gäller att hålla avstånd till andra, exempelvis i fikarum och i omklädningsrum.

Res smittskyddssäkert

 • Undvik kollektivtrafik och andra färdmedel där du inte har platsbiljett.
 • Gå och cykla i första hand om det är möjligt.
 • Om du reser i kollektivtrafiken rekommenderas du att använda engångsmunskydd på tider då det är svårt att undvika trängsel.
 • Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet.
 • Du ska också säkerställa att du kan isolera dig på ditt resmål eller ta dig hem på ett smittskyddssäkert sätt om du får symtom på covid-19.

Bedriv idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar riskerna för smitta

Idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan, men måste ske på ett sätt som minimerar smitta.
Utifrån regeringens beslut om ytterligare restriktioner är idrottshallar, simhallar och ishallar på Gotland stängda fram till den 24 januari. Endast elitidrott  kan fortsatt utövas

 • Håll avstånd till varandra.
 • Dela inte utrustning med varandra.
 • Var helst utomhus. 
 • Undvik gemensamma omklädningsrum.
 • Res till och från träningen individuellt.
 • Utför aktiviteter i mindre grupper.
 • Avstå från att ordna eller delta i läger, cuper och andra tävlingar. 
 • Avstå från att ordna eller delta i läger, cuper och andra tävlingar. Dessa råd gäller dock inte yrkesmässig idrott eller enstaka tävlingar eller matcher som riktar sig till barn födda 2005 och senare.

Det är vuxnas ansvar att vägleda barnen

Det är vuxnas ansvar att vägleda barnen i hur de kan följa råden om att motverka smitta av covid-19 i vardagen. Kalas som innebär att man samlar många och träffas i nya grupper är just nu olämpligt. Däremot går det bra att leka i mindre grupper, gärna utomhus, under förutsättning att alla är friska.

Alla verksamheters ansvar

Alla verksamheter i Sverige ska säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning. Särskilt viktigt är det att ta hänsyn till personer i riskgrupper. Det kan handla om att sätta upp information, markera avstånd på golv, möblera för att undvika trängsel, ha digitala möten, säkerställa att möjligheter till god handhygien finns, minimera antalet personer i främst trånga utrymmen samt anpassa öppettider.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är viktigt att man söker vård om man har behov av det och att man kommer på de besök man har blivit kallad till. 

Information in English:

 • Maintain good hand hygiene.
 • Avoid close contact with people other than those you live with.
 • Keep your distance from others and avoid indoor environments and crowded places. 
 • Work from home as often as possible.
 • Travel in the safest way possible to avoid infection. 
 • Conduct sports and leisure activities in a way that minimizes the risk of infection.
 • Be careful when visiting people who are aged 70+ or belong to an at-risk group.
 • Stay at home if you have symptoms.

More information in English

Länkar

Allmänna råd

Allmänna råd beskriver hur någon kan eller bör göra för att uppfylla en bindande regel i en lag, förordning eller föreskrift. Råden i sig är inte bindande, men om man väljer att inte följa dem ska man kunna visa att samma resultat uppnås på annat sätt.

Alla myndigheter kan skriva allmänna råd inom sitt verksamhetsområde. Folkhälsomyndigheten har tagit fram de allmänna råden till smittskyddslagen.

Allmänna råd bygger ofta på förarbeten till lagar och den samlade expert- och juridiska kunskapen på området. Råden tas fram tillsammans med berörda verksamheter och myndigheter.

Rekommendation

Rekommendationer är inte kopplade till regler på samma sätt som allmänna råd. De bygger på vetenskap eller den bästa tillgängliga kunskapen. Rekommendationer kan användas på områden där informationen kan behöva uppdateras med kort varsel, exempelvis vid förändrade förutsättningar på grund av nya eller okända faktorer.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer bygger på samlad nationell och internationell expertkunskap.

Skillnaden är främst att de nationella råden är en skräpning mot tidigare.

Det är ett personliga ansvaret och du har en skyldighet att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda sig själv och andra från spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor och särskilt till personer i riskgrupper.

De skärpta nationella allmänna råden och föreskrifterna  gäller från den 14 december 2020 till den 30 juni 2021.  Men de kan förlängas efter beslut från Folkhälsomyndigheten.

Umgås bara med personer du normalt träffar i hushållet eller närstående utanför hushållet . Regeringen har beslutat att gränsen för sammankomster med maximalt åtta personer kvarstår över jul och nyår och gäller även för sociala sammankomster som jul- och nyårsfirande. 

 • Besök inte inomhusmiljöer där människor samlas och där det finns risk för trängsel. Undantag är nödvändiga besök i livsmedelsbutiker och apotek.
 • I samband med jul- och mellandagshandeln kan det kräva extra försiktighet för att undvika trängsel.
 • Alla har ett ansvar att motverka spridning av smitta.

Läs mer ovan

För att undvika spridning av covid-19 inom handel bör affärer och liknande verksamheter: 

 • Begränsa antalet kunder som vistas i lokalen samtidigt.
 • Informerar kunder om att handla på ett ur smittskyddssäkert sätt som att handla ensam och tider dör det inte förekommer trängsel.
 • Ta fram alternativa lösningar till kassaköer och utlämning av varor. 
 • Anvisa hur långt kunderna bör stå från varandra. 
 • Regeringens beslut om maximalt 8 personer för sammankomster kvarstår över jul och nyår.
 • Avstå från evenemang som samlar många människor samtidigt. 
 • Avstå från att ordna eller delta i läger, cuper och andra tävlingar. Undantag är utövande av professionell idrott och idrottsträningar för barn födda år 2005 eller senare.
 • Som vuxen ska du inte gå till gym eller andra träningsställen. 
 • Det är viktigt att fortsätta motionera och gör det gärna genom promenader eller löpning utomhus.
 • Idrottshallar, simhallar och ishallar på Gotland håller stängt. Idrottshallar är öppna för lag som av Riksidrottsförbundet klassas som elitverksamhet. Detta gäller dock endast om det fungerar utifrån de riktlinjer som föreningarna har
 • Det är viktigt att du avstår från träningen om du har sjukdomssymtom.

Utifrån regeringens beslut den 18 december om ytterligare restriktioner är idrottshallar, simhallar och ishallar på Gotland stängda fram till den 24 januari. 

 • Simhallarna i Visby och Hemse håller stängt fram till den 24 januari. 
 • Verksamhetens egen pedagogiska verksamhet och vattengymnastik pausas. 
  Men för de som är i behov av medicinskt bad och har intyg erbjuds följande tider:
  Solbergabadet tisdagar och torsdagar klockan 14-15.
  Hemsebadet onsdagar och fredagar klockan 14-15.
 
 • Biblioteken är stängda fram till den 24 januari. 
 
 • Det finns inga särskilda reserestriktioner till och från Gotland. Men du ska noga tänka över din resa. Du ska också säkerställa att du kan isolera dig på ditt resmål eller ta dig hem på ett smittskyddssäkert sätt om du får symtom på covid-19.
  Läs mer om vad som gäller vid resor under pandemin
 • Du ska undvika att kollektivtrafik och andra färdmedel som inte har platsbiljett. Om det är möjligt gå eller cykla.
 • Resenärerna uppmanas anpassa resandet så att man förebygger smittspridning, och om man åker kollektivt ska man försöka hålla avstånd osv.

Regeringen har beslutat att gränsen för sammankomster och offentliga tillställningar med maximalt åtta personer kvarstår över jul och nyår och gäller även för sociala sammankomster som jul- och nyårsfirande. 

Regeringens beslut den 18 december om ytterligare restriktioner anger att maxantalet för sällskap på restauranger är 4 personer. 

På Region Gotlands sida om coronaviruset hittar du senast uppdaterad information. Där kan du få svar på många av dina frågor.

Region Gotlands information om coronaviruset

Som förening har man ett ansvar för att undvika smittspridning. Till exempel:

 • Skjut upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt.
 • Undvik andra möten eller genomföra den digitalt. 
Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om förhållningsregler vid hushållskontakter gällande smittspårning av covid-19. 

 

Information om vad som gäller för hushållskontakt hittar du på 
https://gotland.se/hushållskontaktercovid

 

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats:

 

Smittan är så allvarlig att den kommer att påverka vårt samhälle på många sätt. Alla måste därför agera efter de råd som myndigheterna gett ut. Ett mål är att andelen som är sjuka på samma gång inte ska vara fler än det som sjukvården klarar av att hantera. Alla måste då ta sitt ansvar för att minska smittspridningen.

Covid-19 sprids med droppsmitta, det vill säga att någon hostar och nyser ut virus så att någon annan får virus in i sina luftvägar. Genom att hålla avstånd träffas vi inte av dropparna, och då minskar risken att bli smittad.

Med uppdaterade kunskapsunderlag har man bedömt att ytterligare skydd kan uppnås genom att lägga till munskydd i situationer där det inte går att hålla avstånd. I första hand gäller det användning av engångsmunskydd vid resor i kollektivtrafik på vardagar klockan 7-9 och 16-18, då det vid dessa tider ibland uppstår trängsel. Rekommendationen om munskydd i kollektivtrafiken gäller alla som är födda 2004 och tidigare, från och med den 7 januari 2021. Munskydd ska inte användas för att ersätta mer effektiva åtgärder såsom att undvika situationen, stanna hemma vid symtom eller säkerställa att avstånd hålls. Läs mer: Munskyddsanvändning i samhället utanför vård och omsorg och i kollektivtrafiken - Region Gotland

Så här skriver Folkhälsomyndigheten om du har symtom men inte testats för covid-19:

"Vid enstaka kortvariga symtom som går över inom ett dygn och som inte kan förklaras av någon känd orsak (till exempel migrän eller allergi), behöver man stanna hemma och vara helt symtomfri i minst två dygn innan återgång till arbete, skola eller annan verksamhet. Detta för att säkerställa att symtomen verkligen var tillfälliga.
 
Om man haft symtom i mer än ett dygn och inte testas (för barn i grundskolan inklusive förskoleklass, se även texten nedan) behöver man stanna hemma i minst sju dygn. Återgång till arbete, skola eller annan verksamhet kan ske när man tillfrisknat, och om minst sju dygn har gått sedan insjuknandet.
 
De två sista dygnen ska ha varit utan feber och med gott allmäntillstånd. Detta gäller även om man har kvar lindriga symtom (lätt hosta och snuva eller lukt- och smakbortfall) och baseras på bedömningen att individer med ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn."
Du vet inte alltid vem du har runt omkring dig i affären exempelvis. Det säkraste sättet att inte smitta någon och inte själv bli smittad är genom att hålla avstånd och begränsa sina sociala kontakter.
När en sjukdom som covid-19 drabbar en stor del av befolkningen så kommer vi också att ha de som inte är i riskgrupperna som blir sjuka och vi kommer att se dödsfall även i dessa grupper. Vi ser dessutom nu i höst att personer mellan 20-29 år driver den här pandemin. Det handlar om att skydda så många som möjligt. Man ska komma ihåg att detta är en ny sjukdom som vi inte har något bot eller vaccin emot och målet är därför att undvika att många blir sjuka.