Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Det är allvar nu. Vi måste tillsammans ta vårt ansvar. Skärpta allmänna råd för alla som bor och vistas på Gotland.

Skärpta allmänna råd om covid-19 på Gotland

Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med smittskyddsläkaren, Region Gotland och Länsstyrelsen Gotlands län, fattat beslut om skärpta allmänna råd på Gotland. Längre ner på sidan sammanställer vi fortlöpande frågor och svar om de skärpta allmänna råden.

Bakgrunden är en kraftigt ökad smittspridning de senaste veckorna och ökad belastning på sjukvården. Beslutet gäller från 12 november till 13 december 2020 – men kan förlängas.

Från 12 november gäller följande skärpta allmänna råd för alla som vistas på Gotland: 

 • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Om du bor ensam, välj en eller högst två vänner att umgås med. Men fortsätt hålla avstånd. Delta inte i fester, middagar, afterwork eller andra privata tillställningar.
 • Besök inte inomhusmiljöer där människor samlas och där det finns risk för trängsel. Det kan till exempel vara butiker, museer och gym. Undantag är nödvändiga besök i livsmedelsbutiker och apotek.
 • Avstå från evenemang som samlar många människor samtidigt. Det kan till exempel vara konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher, tävlingar, religiösa evenemang och högtidsfiranden. Det gäller oavsett om det sker inomhus eller utomhus. Undantag är utövande av professionell idrott och idrottsträningar för barn födda år 2005 eller senare.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. 

Det är viktigt att man söker vård om man har behov av det och att man kommer på de besök man har blivit kallad till. 

Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Information in English:

 • Avoid close contact with people other than those you live with.
 • Avoid indoor environments like for example shops, museums and gyms. An exception applies to necessary visits to grocery stores and pharmacies.
 • Refrain from attending events (outdoor or indoor) such as concerts, performances and sports training.
 • More information in english: Regional guidelines and restrictions

Skärpta allmänna råd för verksamheter och arbetsplatser 

Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för arbetsplatser och verksamheter på Gotland:

 • Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan.

 • Arbetsgivarens åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.

 • Verksamhetens åtgärder kan vara att minimera antal besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettider och erbjuda digitala alternativ.

Länsstyrelsen på Gotland fattade den 24 november beslut om skärpta regler för offentliga sammankomster och offentliga tillställningar. Den nya gränsen för max antal deltagare är åtta personer. Ett undantag görs för allmänna sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20. Detta gäller tills vidare.
 

Länkar

Ja, idrottsträningar för barn födda år 2005 eller senare är undantagna från rekommendationen att avstå från träning i grupper. För mer info se här ovan.

De skärpta allmänna råden gäller från den 12 november till den 10 december. Men de kan förlängas efter beslut från Folkhälsomyndigheten.

Umgås bara med personer du normalt träffar. Det kan vara den egna familjen eller personer du bor med. Delta inte i fester, middagar, afterwork eller andra privata tillställningar.

 • Besök inte inomhusmiljöer där människor samlas och där det finns risk för trängsel. Det kan till exempel vara butiker, museer och gym. Undantag är nödvändiga besök i livsmedelsbutiker och apotek.
 • Biblioteken på Gotland kommer fortsatt att hållas öppna men bara för utlåning. Läs mer under fliken: Kan jag gå till biblioteket?
 • Avstå från evenemang som samlar många människor samtidigt. Det kan till exempel vara konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher, tävlingar, religiösa evenemang och högtidsfiranden.
 • Det gäller oavsett om det sker inomhus eller utomhus. Undantag är utövande av professionell idrott och idrottsträningar för barn födda år 2005 eller senare.
 • Som vuxen ska du inte gå till gym eller andra träningsställen eller simhallar.
 • Det är viktigt att fortsätta motionera och gör det gärna genom promenader eller löpning utomhus.
 • Som barn född 2005 eller senare kan du fortsätta med dina träningar i den förening du tränar med. Men det är viktigt att du avstår från träningen om du har sjukdomssymtom.
 • Simhallarna i Visby och Hemse håller stängt för allmänheten. Skolsimning fortsätter som planerat om skolan så önskar.
 • Verksamhetens egen pedagogiska verksamhet och vattengymnastik pausas. 
  Men för de som är i behov av medicinskt bad och har intyg erbjuds följande tider:
  Solbergabadet tisdagar och torsdagar klockan 14-15.
  Hemsebadet onsdagar och fredagar klockan 14-15.
 • Simhallarna fortsätter att hållas öppna för föreningslivet så att verksamhet för barn och ungdomar under 15 år kan bedrivas, allt i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
 
 • Biblioteken är fortsatt öppna. Men det är ett begränsat antal besökare så att det går att hålla avstånd.
 • På distriktsbiblioteken får man fortsätta att låna men ombeds därefter att lämna lokalen. De allmänna datorerna är stängda och inga sittplatser tillgängliga.
 • Bokbussen kör sina turer till skolor som vanligt och "Boken kommer" kör sina turer som vanligt.
 • Almedalsbiblioteket är på grund av golvbyte redan stängt fram till den 30 november.
 
 • Det finns inga reserestriktioner till och från Gotland. Men du ska noga tänka över din resa. 
  Läs mer om vad som gäller vid resor under pandemin
 • Kollektivtrafiken berörs som alla andra delar av samhället. Om det är möjligt - färdas på annat sätt än allmänna färdmedel eller kollektivtrafik, till exempel gå eller cykla. Resenärerna uppmanas anpassa resandet så att man förebygger smittspridning, och om man åker kollektivt ska man försöka hålla avstånd osv.

Länsstyrelsen Gotlands län har beslutat att Gotland ska sänka det antal personer som tillåts delta samtidigt vid allmänna sammankomster. Den nya gränsen för offentliga tillställningar är 50 personer. Begränsningen gäller från 13 november till 10 december.

På Region Gotlands sida om coronaviruset hittar du senast uppdaterad information. Där kan du få svar på många av dina frågor.

Region Gotlands information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om förhållningsregler vid hushållskontakter gällande smittspårning av covid-19. 
 • Friska personer, som bor i samma hushåll som någon med sjukdomen covid-19, ska stanna hemma i sju dagar. 
 • Som för friska yrkesverksamma i samhället uppmanas hushållskontakter att arbeta hemifrån. 
 • En person som tillhör hushållskontakt kommer att bli kontaktad av vården för information och förhållningsregler.
 • Detta innebär att en person med eller utan symtom av covid -19 och som bor i samma hushåll som en person med konstaterad smitta av covid-19 ska avstå från att gå till arbetet eller skola, och inte heller delta i annan verksamhet (t ex fritidsaktiviteter) i sju dagar. De som på grund av detta går miste om inkomst har rätt att ansöka om så kallad smittbärarpenning från Försäkringskassan.
 • Hushållskontakten rekommenderas att ytterligare sju dagar vara observant på milda symtom och minimera sina nära kontakter. 
 • En person som tillhör hushållsnära kontakt rekommenderas att ta ett PCR-prov efter 5 dagar, oavsett symptom. PCR-tester är de tester som visar om man har en pågående coronavirusinfektion eller inte.
 • Den som tar barn till skola eller förskola ska vara frisk och symptomfri.
 • De som tidigare haft ett positivt PCR-test eller påvisat antikroppar inom 6 månader undantas.

Undantag gällande barn och elever

 • Barn som inte börjat förskolan undantas från förhållningsregler.
 • Elever i förskolor, grundskolor och motsvarande skolformer samt gymnasiesärskolan undantas från förhållningsregler. 
 • Barn – oavsett ålder – bör inte delta i fritidsaktiviteter som t.ex. träningar under tiden som det finns förhållningsregler för familjemedlemmar.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats:

 
Smittan är så allvarlig att den kommer att påverka vårt samhälle på många sätt. Alla måste därför agera efter de råd som myndigheterna gett ut. Ett mål är att andelen som är sjuka på samma gång inte ska vara fler än det som sjukvården klarar av att hantera. Alla måste då ta sitt ansvar för att minska smittspridningen.
Covid-19 sprids med droppsmitta, det vill säga att någon hostar och nyser ut virus så att någon annan får virus in i sina luftvägar. Genom att hålla avstånd träffas vi inte av dropparna, och då minskar risken att bli smittad.

Så här skriver Folkhälsomyndigheten om du har symtom men inte testats för covid-19:

"Vid enstaka kortvariga symtom som går över inom ett dygn och som inte kan förklaras av någon känd orsak (till exempel migrän eller allergi), behöver man stanna hemma och vara helt symtomfri i minst två dygn innan återgång till arbete, skola eller annan verksamhet. Detta för att säkerställa att symtomen verkligen var tillfälliga.
 
Om man haft symtom i mer än ett dygn och inte testas (för barn i grundskolan inklusive förskoleklass, se även texten nedan) behöver man stanna hemma i minst sju dygn. Återgång till arbete, skola eller annan verksamhet kan ske när man tillfrisknat och om minst sju dygn har gått sedan insjuknandet.
 
De två sista dygnen ska ha varit utan feber och med gott allmäntillstånd. Detta gäller även om man har kvar lindriga symtom (lätt hosta och snuva eller lukt- och smakbortfall) och baseras på bedömningen att individer med ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn."
Du vet inte alltid vem du har runt omkring dig i affären exempelvis. Det säkraste sättet att inte smitta någon och inte själv bli smittad är genom att hålla avstånd och begränsa sina sociala kontakter.
När en sjukdom som covid-19 drabbar en stor del av befolkningen så kommer vi också att ha de som inte är i riskgrupperna som blir sjuka och vi kommer att se dödsfall även i dessa grupper. Vi ser dessutom nu i höst att personer mellan 20-29 år driver den här pandemin. Det handlar om att skydda så många som möjligt. Man ska komma ihåg att detta är en ny sjukdom som vi inte har något bot eller vaccin emot och målet är därför att undvika att många blir sjuka.