Kontakt

Alléskolan
Besöksadress: Fältgatan 30
621 82 Visby

Rektor:
Per Wessman
Telefon: 0498 - 20 41 81
E-post: per.wessman@gotland.se

Biträdande rektor:
Helene Eklund
Telefon: 0498-26 96 90
E-post: helene.eklund@gotland.se

Administrativ assistent:
Inga-Lena Kalmen
Telefon: 0498 - 20 41 80
E-post: inga-lena.kalmen@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Alléskolan från utsidan

Välkommen till Alléskolan!

Alléskolan tillhör skolområdet Humlegården.

Vår pedagogiska ledsång samlas i bokstäverna: H*U*M*L*E.

Det handlar om att vill prioritera ett arbete som befrämjar:

Hälsa

Utveckling

Medkänsla

Lärande

Eleven/barnet i centrum.

På olika sätt jobbar vi efter den andan, och det orden står för, i planerandet och genomförandet av verksamheten.

På Alléskolan strävar vi efter att möta varje barn där det befinner sig i sin utveckling. Vår vardagliga verksamhet skall präglas av ett tryggt och tillåtande förhållningssätt med en helhetssyn på barns lärande och växande. Vår syn ska vara att varje individ själv bidrar till att skapa sin kunskap genom att få möjlighet att ta eget ansvar och lösa problem enskilt och i grupp. Vi ska uppmuntra nyfikenheten och lusten att lära. Vi vill aktivt bjuda in till samverkan med föräldrar och närsamhälle. Vi vill arbeta för att utveckla och ta tillvara kompetensen hos alla.

Hitta direkt