Kontakt

Äldresjukvårdsteam
Telefon: 0498-26 89 27
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-16.00

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Äldresjukvårdsteam

Äldresjukvårdsteamet vänder sig till individer med omfattande behov av vård och omsorg på slutenvårdsnivå.

Målgruppen är individer med multisjuklighet i instabilt läge där vården kräver samverkan mellan kommunens hemsjukvård, primärvård och sluten vård.

Arbetssättet är symptom- och situationsorienterat i stället för diagnosorienterat. Syftet är att ge individanpassad, trygg och samordnad vård där helhetssynen är viktig.

På sikt beräknas äldresjukvårdsteamet kunna ha patientansvar för 16-20 individer.