Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Ungdomskraft
Besöksadress: Kompetenscentrum Gotland, Gesällgatan 7, Visby (rum 19)
E-post: ungdomskraft@gotland.se

Pia Bergman
Telefon: 073-765 81 24
E-post: pia.bergman@gotland.se

Christina Wennås
Telefon: 076-947 84 54
E-post: christina.wennas@gotland.se

Fredrik Isakson 
Telefon: 070-447 70 84 
E-post: fredrik.isakson@gotland.se

Annika Nilsson
Telefon: 070-083 23 94
E-post: annika.nilsson01@gotland.se

Ansvarig verksamhetschef: 
Hanna Karlsson
Telefon: 0498-263486
Mobil: 070-447 76 92
E-post: hanna.karlsson@gotland.se

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Kommunala aktivitetsansvaret

Det kommunala aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska hålla sig informerad om vilka ungdomar i åldern 16-20 år det är som omfattas av ansvaret och att även erbjuda dessa ungdomar lämpliga individuella insatser.

Hur får vi tag på ungdomarna?

Vilka ungdomar som kan vara aktuella för aktivitetsansvaret återfinns i olika register. Bland annat KIR – kommun- och invånarregistret. Vi samkör uppgifter från detta mot gymnasieskolornas elevregister Extens, för att hitta några av ”våra” potentiella ungdomar: skolavhopparna.

Efter att vi identifierat vilka ungdomar det kan röra sig om, söker vi kontakt med dem och berättar om vår verksamhet.

Vi för register

Vi är ålagda att föra ett register över ungdomarna och att fortlöpande dokumentera de insatser som genomförs på lämpligt sätt samt om andra myndighetsinsatser pågår. Kommunens skyldighet regleras i 29 kap. 9 § skollagen. I förordningen (2006:39) finns det reglerat vilka uppgifter kommunerna får behandla i registret de för över ungdomarna.

Vissa uppgifter rapporteras in två gånger per år till Skolverket via SCB (Statistiska centralbyrån). Vi rapporterar bara om ungdomen är kopplad till andra myndigheter, inte vilken orsak eller vilka myndigheter.

Varför gör vi detta?

Syftet är att motivera sysslolösa ungdomarna att förändra sin livssituation, att ge dem större självkänsla och skapa en framtidsplan. Vi jobbar mot att de ska återuppta studierna - eller få ett arbete, praktik eller annan sysselsättning. Ungdomar som inte fullföljt gymnasiet har sämre chanser till ett bra liv och riskerar att hamna i ett utanförskap och att inte kunna försörja sig själva. Målgruppen beräknades bestå av cirka 100 ungdomar som har behov av stöd och åtgärder.

Vi samarbetar med andra myndigheter som t ex socialförvaltning, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan är ofta avgörande för att ungdomarna ska kunna tillgodogöra sig olika former av stöd och kompetenser.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?