Kontakt

Lars-Olof Larsson, utbildningssamordnare yrkesutbildningar                   
E-post: lars-olof.larsson@edu.gotland.se
Telefon: 0498– 20 35 84                                                       


Kenny Johansson, yrkeslärare mekanisk bearbetning
E-post: kenny.johansson@edu.gotland.se
Tel: 070-447 68 50

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Verkstadsindustriarbetare jobbar vid en fräs

Verkstadsindustriarbetare i kombination med sfi/sva

Verkstadsindustriarbetare arbetar med tillverkning av komponenter i metall till olika ändamål som kunder efterfrågar. Det kan röra sig om att svarva, fräsa eller svetsa komponenter. I utbildningen ingår även underhåll och reparationer av maskiner och utrustning. Utbildningen läser du som en kombinationsutbildning med Sfi eller SvA. Svenskastudierna är obligatoriska och utgör 25% av studierna.

Det ingår APL (Arbetsplatsförlagd undervisning = praktik) i utbildningen.

Kurser som ingår i utbildningen:

Tillverkningsunderlag 1         100 poäng

Svets grund                             100 poäng

Produktionsutrustning          100 poäng

Materialkunskap                    100 poäng

Kälsvets 1                                100 poäng

Avhjälpande underhåll          100 poäng

CAD/CAM                                 100 poäng
 

Förkunskapskrav: Godkänt betyg på minst sfi kurs C
Studieperiod: 22 augusti 2022 - 16 juni 2023
Studietakt: Heltid. Ger möjlighet att söka CSN på 100%.
Sista ansökningsdag: Ansökan är nu stängd

Antagningen kommer ske löpande och stängs efter att aktuell utbildning är fylld. Viktigt att din ansökan är komplett för att den skall behandlas.
Eventuella frågor skickas till vuxenutbildningen@edu.gotland.se  då bemanningen på expeditionen är begränsad under sommarperioden, kan återkoppling ta längre tid än vanligt.
 

Du ansöker på Vuxenutbildningen Gotland www.gotland.se/komvux

 

Vid frågor kontakta:

Lars-Olof Larsson
Samordnare yrkesutbildningar
Vuxenutbildningen Gotland        
lars-olof.larsson@gotland.se
Tel: 0498 – 20 35 84

Kenny Johansson 
Yrkeslärare mekanisk bearbetning
Vuxenutbildningen Gotland
kenny.johansson@gotland.se
Tel: 0707 - 65 81 02