Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Årshjul UAF

Årshjulet för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har till syfte att vara ett stöd i chefers och administrativ personals arbete med de arbetsuppgifter som är återkommande under året.


Årshjulet har två delar en del som är gemensamma arbetsuppgifter och en del som är verksamhetsspecifik.
Årshjulet är inte helt klart men kommer att uppdateras under våren 2018.
 

För att på ett enkelt och överskådligt sätt kunna ta del av årshjulet har vi gjort en interaktiv presentation. I denna klickar du på olika objekt och får då mer  beskrivningar och information. I presentationen finns också länkar till relevant dokumentation, blanketter med mera. Presentationen kräver Acrobat Reader eller motsvarande