Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Räddningstjänstpersonal vid brandbil

Räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB)

Att vara brandman vid en av våra RIB-stationer innebär att du bidrar till säkerheten på din ort. Du har beredskap en vecka per månad och då kan larmet gå närsomhelst under dygnet. Då måste du kunna vara på brandstationen inom 5-7 minuter.

Många av våra anställda har ett ordinarie arbete och familj och det går utmärkt att kombinera dessa med ett yrke som RIB. Du behöver dock involvera din familj och arbetsgivare så att de vet vad som gäller när larmet går. Dina blivande brandmannakollegor och brandstationschef berättar gärna mer om livet som deltidsbrandman och kan ge dig värdefulla råd.

Bli en av oss!

Vi söker personer som vill jobba som räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB). Är du intresserad kan du kontakta vår rekryteringsansvarig, Maria Tsakalou, e-post: maria.tsakalou@gotland.se

I uttagningsprocessen kommer du att intervjuas och få möjlighet att prova några arbetsrelaterade moment så som klaustrofobi och höjdtest. Du kommer också att genomgå några fysiska tester såsom simprov och rullbandtest. Vi intervjuar referenser till dig och du behöver ett intyg från din huvudarbetsgivare. När du skickat in din ansökan till oss tar vi kontakt med dig och berättar mer om rekryteringsprocessen.

När du antagits kommer du att gå en intern grundutbildning vid Visby brandstation. Om du kommer arbeta på en station som kräver rökdykarkompetens såsom Fårösund, Slite, Klintehamn, Kräklingbo eller Hemse, tillkommer det ett utbildningstillfälle efter grundutbildningen för att bli rökdykare. Du får sedan fortlöpande vidareutbildning under din anställning och i din schemalagda tid ingår övningspass.

Vad innebär det för dig som huvudarbetsgivare till räddningspersonal i beredskap?

- Genom att ha en RIB anställd hos dig får ditt företag automatiskt del av all kompetens kring systematiskt brandförebyggande arbete för ditt företag och arbetsplats.

– Du bidrar till att möjliggöra och vara en del av säkerheten i samhället och på din ort.

– Under beredskapsveckan kommer din medarbetare att åka på larm.

– Efter larm återgår din medarbetare till sitt ordinarie arbete.

– Du och din medarbetare bestämmer själva hur ni hanterar tidregistrering för eventuella avbrott i ordinarie arbete.

– Din medarbetare har försäkringsskydd vid arbetsskada, sjukdom och dödsfall och tjänar in tjänstepension enligt kollektivavtal.

Mer information finns på www.blideltidsbrandman.nu