Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Östergarn

Östergarn är en strandsocken på östra Gotland, belägen på yttre delen av den halvö där Gammelgarn socken ligger vid basen. I övrigt omges Östergarn av vatten i norr, öster och söder.

Vid sidan av jordbruket har fisket och kalkindustrin varit viktiga näringar i Östergarn. Brytning av kalksten och kalkbränning för export har förekommit sedan 1600-talet.

Till socknen hör den 200 ha stora Östergarnsholm, belägen knappt fyra km nordost om Herrvik.

Namnet Östergarn har använts sedan 1300-talet (Nüagarn/Østergarn). Socknens äldsta namn är Nygarn (jämför Gammelgarn) Ändringen till Östergarn kan avse hamnen (jämför Västergarn på öns västkust.) 

 

Bebyggelsens framväxt

Bebyggelsen inom Östergarn är mer skiftande än på Gotland i övrigt. Förutom bönder fanns i bygden både fiskare, kalkpatroner och arbetare. Se även Katthammarsvik

Östergarns historia

Vid 1600-talets mitt fanns 22 gårdar i socknen, varav ett kronohemman. Ungefär hälften av gårdarna var förhållandevis stora. Störst var Grogarns med 16 tunnland åker och 26 mansslätt äng. Läs mer om Östergarns historia här

Odlingslandskapet: Östergarn

Östergarn har efter gotländska förhållanden ett ovanligt kuperat landskap. Socknen präglas av två större klintsystem - Grogarnsberget och Östergarnsberget - med mellanliggande jordbruks- och betesmarker. Läs mer om odlingslandskapet här

 

Värdekriterier: Östergarn

  • Kontinuerligt brukande av området kan spåras till medeltid.
  • I området finns fortfarande kvar en viss småskalig arrondering och än i dag brukas huvudparten av 1700-talets åkrar.
  • Även en stor del av vägnätet är intakt sedan 1700-talet.
  • I området finns till stora delar välbevarade hägnader i form av stenmurar och gärdsgårdar av trä, så kallade bandtunar.
  • Ett flertal kulturhistoriskt intressanta gårdsmiljöer från 1700- och 1800-tal.
  • Stor areal naturlig betesmark.
  • Landskapet har stora skönhetsvärden.
  • Det är lättillgängligt.
  • Det har stor betydelse för frilufts liv och turism.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?