Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förslag: Nya objekt

Under rubrikerna Fastigheter och Miljöer finns utpekade objekt från Kulturminnesvårdsprogram från 1982.

Rader som börjar med * (asterisk) är förslag till nya objekt, som har lagts till i Kulturmiljöprogrammet.

Varför nya och fler objekt?

Ett syfte med detta nya Kulturmiljöprogram för Gotland är att göra underlaget tillgängligt för alla. Dessutom ska miljöer som har anknytning till utvecklingen under 1900-talet läggas till.

I tidigare program saknas också miljöer med anknytning till barns och kvinnors perspektiv och verksamhet.

Förändringarnas sekel

1900-talet är de stora förändringarnas sekel. Mycket har tillkommit och somligt är redan förbi.

Vi kan nämna järnvägen, telegraf och mötesplatser som landsbygdens butiker, andelsfrysar och skyttepaviljonger. Inom ramen för välfärd och folkhem ingår också uppbyggnad av vård och omsorg runt om på Gotland.

Den militära verksamhet som funnits på ön är till största delen borta. Byggnader, anläggningar och miljöer finns kvar.

Sedan 1800-talets slut har turismen vuxit fram och blivit en av Gotlands viktigaste näringar. En process som innehåller såväl semesterhem för arbetarrörelsens husmödrar som Prinsessan Eugénies Fridhem i Västerhejde.