Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hörsne, Kulturmiljöprogram Gotland

Hörsne med Bara socken ligger i inlandet på östra Gotland.

I söder gränsar Hörsne-Bara till Norrlanda och Ganthem. I väster till Dalhem, Ekeby och Källunge samt öster till Vallstena och Gothem socknar.

Hörsne och Bara socknar består till stor del av skogs-och myrmark avvattnade av Gothemsån.

 

 

Namnen

Namnet Hörsne (1300-tal Hyrsne) har oklar tolkning.

Namnet Bara (1300-tal Barum) kan hänga samman med ”bar, naken” i bemärkelsen skoglös.