Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Etelhem, Kulturmiljöprogram Gotland

Etelhem är en inlandssocken, centralt belägen på Gotland. I öster gränsar Etelhem till Garda, i söder till Lye och Stånga, i väster till Hejde och i norr till Guldrupe och Buttle.

Etelhem är ett före detta järnvägssamhälle, från vilken tid ännu några mindre industrier finns kvar. Här finns odlingsbygd, skog och myrmarker.

Namnet

Namnet Etelhem (1300-talet Eytelem) innehåller det gotländska ordet ajtel (lite körtel i sten/fossil eller kött) – och hem i betydelse boplats/gård/bygd.