Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Endre, Kulturmiljöprogram Gotland

Endre socken ligger öster om Visby. I norr gränsar Endre till Hejdeby och Fole, i öster till Ekeby och i söder till Barlingbo och Follingbo socknar.

Socknens präglas av uppodlad slätt och skogsmark.

Namnet

Dialektordet andre/andare betyder medar under släde, vagga eller gungstol. Troligen avses den ås som går genom socknen.