Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bro

Bro är en inlandsocken, nordost om Visby. I väster gränsar Bro till Visby och Väskinde, i norr och öster till Lokrume samt i söder till Fole och Hejdeby socknar.

Bro socken, belägen på kalkslätt, är förhållandevis skogstät. De historiska spåren visar att området varit bebott under lång tid. Här finns hällkistro från stenålder, bronsålderrösen, bildstenar och fornborgar.

I slutet av 1600-talet var kyrkan ensam i socknens geografiska centrum. De då de 13 gårdarna, alla relativt små, låg glest utspridda med sina åkermarker runt gården.

Med tiden tillkommer fler gårdar och några boställen längs landsvägen upp mot Lokrume. Vid 1800-talets slut finns några bebyggda fastigheter direkt söder om och mittemot kyrkan.

Efter 1930-talet tillkommer två nya fastigheter och 1959 byggs Tingsbrogården.

Namnet

Namnet Bro (från 1200-talet) syftar på en bro över Ågången, en tidigare mäktig å strax nordost om kyrkan.