Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Alskog

Alskog ligger söder om Ljugarn vid östra Gotlands kust. I söder gränsar Alskog till Lauviken samt Lau och Garda, där den sistnämnda också är Alskogs västra grannsocken. I norr gränsar Alskog till Ala och Ardre.

De obebodda öarna Laus holmar ingår i Alskog socken.

Alskog har varit brukad odlingsbygd sedan lång tid tillbaka. I sockens norra del växer barrskog.

Bebyggelsen i Alskog härstammar från 1700-talets slut, 1800-talet och 1900-talets början med få sentida tillskott.

 

Manbyggnaderna är ovanligt storbyggda med smala höga tvåvånings parstugor som dominerande inslag i det öppna landskapet Många av dessa hus har dessutom stora bakbyggen, innehållande kök, brygghus med mera.

Äldre byggnadsmetoder används i bulhus och yngre i hus med snickarglädje i olika utförande från detta sekels början.

Vid Rommunds finns en välbevarad gårdsmiljö, där även bakbygget har två våningar. Så ser det också ut vid Ollajvs.

Snausarve är en från 1850-talet förändrad gårdsmiljö, med tvåvånings parstuga byggd i ett sammanhang och vinkel byggd ladugård med portlider.

 

Kalkbrytning och bränning av kalk för eget behov har förekommit i socknens utmärker.

Namnet

Namnet Alskog (1200-talet Alsku, runinskription på guldarmring) består av Al/ål, i betydelsen revel/ås. Efterledet sko/skog kan å enda sida syfta på skog ­– alternativt något täckt, skyddat.

Bebyggelsens framväxt: Alskog sockens historia

Alskog har varit ett brukat och bebott område sedan bronsåldern. Här finns många väl bevarade fynd med skeppsättningar, bildstenar, gravsösen och husgrunder.

Odlingslandskapet: Alskog

Den centrala odlingsbygden i Alskog består av  kulturlandskap med storskaligt åkerlandskap i norr och mer småskaligt i söder.

Inom området finns fyra naturliga betesmarker och en naturlig slåttermark.

Alskog avdelas av en grusås i sydväst-nordostlig riktning. Marken söder om åsen är relativt bördig och beväxt med lövträd. Därefter övergår landskapet till kargare marker beväxta med tall.

 

Värdekriterier: Alskog

  • Området har kontinuerligt brukats sedan tiden yngre bronsålder-äldrejärnålder, vilket fornåkrar och omfattande lämningar av äldre järnåldersgårdar visar.
  • Till övervägande del ursprungliga bebyggelselägen.
  • I många delar ålderdomligt vågnät.
  • De flesta åkrar från år 1700 odlas än i dag.
  • Kulturhistoriskt intressanta bebyggelsemiljöer med få sentida tillskott.
  • Det öppna något kuperade landskapet har stora skönhetsvärden.
  • Det är lättillgängligt. Området innehåller pedagogiska värden liksom värden för friluftsliv och turism.
     

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?