Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fysisk aktivitet på recept - FaR

FaR (Fysisk aktivitet på recept) behandlar och förebygger sjukdom. Den som får ett recept utskrivet, får hjälp att komma igång med sin träning. Alternativen är många – från vattengympa och stavgång till afropowerdans eller personlig träning. Se aktivitetskatalogen i spalten till höger.

Citatet:De som tror att de inte har tid för fysisk aktivitet måste förr eller senare avsätta tid för sjukdom” /Edward Stanley (1826 – 1893)

Hitta FaR på Gotland

FaR-samordnare finns knutna till alla vårdcentraler på Gotland samt vid Mottagningsenheten och psykiatrin.
Kontaktuppgifter, telefonnummer och telefontider. 

AKTUELLT!

NY LÄROBOK OM FaR
Boken FaR - Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet är den första läroboken i ämnet.  Boken är skriven av Lena Kallings. Med samlad kunskap ska boken stödja och underlätta implementering av metoden FaR.
LÄS MER HÄR, på Folkhälsoinstitutets hemsida där boken också kan beställas eller laddas ned. 

FRÅN TRYCKPRESSEN
Det skrivs en hel del om fysisk aktivitet och FaR. 
Här har vi samlat länkar. 

 

Fysisk aktivitet som hälsovinst. Läs Jill Taubes och Ing-Mari Dohrns innehållsrika ppt-presentation. Här finns fakta, argument och svar: En kunskapskälla för alla. Hämta presentationen i spalten till höger.

Mindre stillasittande och mer fysisk aktivitet är bra för hälsan. Det pågår mycket kring livstilsfrågor i samband med socialstyrelsens nationella riktlinjer i förebyggande hälsovård. Läs LENA KALLINGS och MAI-LIS HELLÉNIUS artikel i Läkartidningen 2010-09-07 nummer 36 här.  

Nu bloggar Helén om FaR
FaR - En gul lapp som förändrar livet. Så inleder Helén Coughlin sitt bloggande under signaturen Kryddskorpan. Här kommer hon att berätta om både det som går lätt och det som är knepigt. Läs Kryddskorpans blogg här. 

Helén Coughlin hade problem med nacken och värk ner i armen. Sedan januari har hon fysisk aktivitet på recept. Det har givit henne det stöd hon behöver för att komma igång och fortsätta vara aktiv.
– Jag gör det för min egen skull, säger hon. Och det fungerar!
Läs mer om Helén och hennes erfarenheter här 

FaR PÅ FRUKOSTMÖTE. FaR ingick i programmet för FinsamGotlands frukostmöte den 3 mars 2010.
– Det finns en lång rad diagnoser där fysisk aktivitet har visat sig vara effektiv behandling, berättade projektledaren Sofia Carlsson. Hon nämnde bland annat ångest, depression, stress, demens, diabetes, ryggbesvär, KOL och astma. Läs mer här.

FaR - en arbetsmetod Fysisk aktivitet på recept är en arbetsmetod som i vissa fall ersätter läkemedel.
All legitimerad personal kan skriva ut FaR med hjälp av FYSS (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling). Läs mer om FaR

Vad är FYSS?
FYSS står för Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. FYSS publiceras i bokform och som nedladdningsbar pdf. Det är ett hjälpmedel för dem som ordinerar fysisk aktivitet på recept.
Läs mer om FYSS

 

 

På Gotland ingår projektet Fysisk aktivitet på Recept i den övergripande satsningen Bra Sjukskrivning.