Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fysisk aktivitet på recept - FaR

FaR (Fysisk aktivitet på recept) behandlar och förebygger sjukdom. Den som får ett recept utskrivet, får hjälp att komma igång med sin träning. Alternativen är många – från vattengympa och stavgång till afropowerdans eller personlig träning. Se aktivitetskatalogen i spalten till höger.

Citatet:De som tror att de inte har tid för fysisk aktivitet måste förr eller senare avsätta tid för sjukdom” /Edward Stanley (1826 – 1893)

 

 

 

 

 

 

FaR - en arbetsmetod Fysisk aktivitet på recept är en arbetsmetod som i vissa fall ersätter läkemedel.

All legitimerad personal kan skriva ut FaR med hjälp av FYSS (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling). Läs mer om FaR

Vad är FYSS?
FYSS står för Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. FYSS publiceras i bokform och som nedladdningsbar pdf. Det är ett hjälpmedel för dem som ordinerar fysisk aktivitet på recept.
Läs mer om FYSS