Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotlands 3D-modell

Med 3D-visualiseringar underlättar vi beslutsfattandet och gör det enklare att förstå hur tänkta byggnads- och infrastrukturprojekt fungerar i den befintliga miljön.

Ovan finns en kort film som visar exempel på hur medborgare kan använda visualiseringar av detaljplaner i programmet ArcGIS Urban.

 

Region Gotlands 3D-modell i ArcGIS Urban

Vi använder programmet ArcGIS Urban för att presentera detaljplaneförslag i 3D. Enklare analyser kan göras direkt i modellen.

Klicka direkt i bilden ovan för att börja navigera i vår 3D-modell. 

Webbläsare som stöds av ArcGIS Urban

 • Google Chrome, 64 bitar
 • Mozilla Firefox
 • Microsoft Edge 83 och senare
 • Safari 11 och senare

Så här använder du ArcGIS Urban


Starta filmen ovan för att få en introduktion i ArcGIS Urban


Byt mellan olika scenarion

Visa olika scenarion genom att klicka på ikonerna högst upp på sidan.

Användbara verktyg

Klicka på de olika verktygsikonerna för att göra analyser i 3D-modellen.

 1. Analysverktyg, läs mer om dessa längre ner på sidan
 2. Se skuggor under olika tider på dygnet och året
 3. Skifta mellan 2D- och 3D-vy, håll nere höger musknapp för navigering i 3D
 4. Rotera kartbilden mot norr

Analysverktygen

 1. Mät avstånd och höjder
 2. Mät area
 3. Rita siktlinjer, se exempel nedan

  När en siktlinje träffar ett föremål och sikten bryts blir linjen röd.

 4. Skapa sektorer av byggnader, horisontellt och vertikalt
 5. Skapa en profil av mark och byggnader
 6. Skapa en skuggförskjutningsanalys