Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tillgänglighet

Bussar

Fordonen i kollektivtrafiken på Gotland är låggolvs- eller lågentrébussar och är därmed fullt tillgängliga. Det finns en fällbar ramp och en plats för rullstol eller permobil i varje buss. Totalvikt för permobil eller rullstol med förare får inte överstiga 300 kg. Föraren av permobilen ska själv kunna köra ombord med hjälp av bussens ramp och parkera. Permobilens bromsar ska vara låsta under färd. Rullstolsplatser är dimensionerade för rullstolar eller permobiler med följande mått som inkluderar en person som sitter i rullstolen/permobilen:

 • Totallängd: 1250 mm
 • Totalbredd: 700 mm
 • Totalhöjd: 1350 mm

I bussarna finns inga avdelningar för personer med allergier eller överkänsligheter.

Hållplatser

Fullt tillgängliga är följande hållplatser:

 • Visby busstation
 • Visby hamnterminal
 • Region Gotland
 • Länsstyrelsen
 • Hemse busstation
 • Hemse vårdcentral
 • Hemse norra
 • ICA Maxi
 • Tingstäde

Enligt definitionen i det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Gotland uppfyller dessa hållplatser följande krav:

 • Upphöjd plattform som kan nås utan steg från gatunivå eller gångstig
 • Taktila stråk
 • Väderskydd
 • Belysning
 • Hållplatsstolpe
 • Tidtabellsanslag

Visby busstation

På Visby busstation finns en informationsdisk med biljettförsäljning och en väntsal. Hållplatslägena, som ligger på samma nivå som gångstigen, kan nås dygnet runt.