Kontakt

Vuxenutbildningen
Besöksadress: Gesällgatan 7, 621 82 Visby
Tel: 0498-26 95 50
E-post: vuxenutbildningen@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Studera i annan kommun än i din hemkommun


Om du är folkbokförd på Gotland är det vi som beslutar om du får studera i en annan kommun eller inte. När du har sökt en kurs i en annan kommun ska du skicka en kopia på ansökningsblanketten till oss på vuxenutbildningen, så återkommer vi med besked.

I ansökan ska det tydligt framgå vad utbildningen heter, vilka olika kurser som ingår och deras poäng och utbildningsanordnarens fullständiga kontaktuppgifter.

Vi vill också ha ett kort brev från dig med en motivering till varför du söker utbildningen, din utbildningsbakgrund, dina yrkeserfarenheter och ev annan viktig information.
 

Om du bor i en annan kommun än på Gotland så är det din hemkommun som bestämmer om du får studera på Gotland eller inte. När du ansökt till en kurs i vår webbkatalog ska du skriva ut ansökan och lämna den till din hemkommun.