Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Krisberedskapsvecka

Hur väl förberedd är du om det sker något oförutsett i samhället? Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner? Elen försvinner och det kommer inget vatten i kranen. Ingen vet varför eller hur länge det kommer att vara så. 

Du är en del av Sveriges beredskap

De allra flesta av oss är vana vid att samhällets service och tjänster nästan alltid fungerar. Men om det blir en samhällsstörning behöver vi alla bidra för att vi bättre ska kunna klara en påfrestning i vår vardag.  
Varje människa är en viktig resurs i vår förmåga att möta olika hot. Varje dag gör vi små och alldagliga saker som vi inte ser som så märkvärdiga, men som faktiskt är avgörande för att vi ska kunna stå emot en samhällsstörning.

Krisberedskapsveckan 2022

Vecka 39 infaller den årligt återkommande Krisberedskapsveckan som är en  informationskampanj från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Syftet med krisberedskapsveckan är att öka människors motståndskraft inför samhällskriser, till exempel om det blir en allvarlig samhällsstörning måste du själv ha en beredskap för vatten, mat och värme så att du klarar dig minst en vecka.

MSB identifierar tre återkommande mål med Krisberedskapsveckan:

  • att fler privatpersoner reflekterar över hur de kan lösa vardagen vid kris och krig
  • att fler privatpersoner skaffar sig en egenberedskap/hemberedskap
  • att den lokala riskkommunikationen utvecklas.

Hemberedskap

Hemberedskap är att kunna klara sig utan samhällets hjälp i minst en vecka. Med rätt förberedelser klarar du en besvärlig situation bättre, oavsett vad som har hänt. För att få tid att tänka över din situation och kunna agera utan att behöva stå i köer för varor som just då är attraktiva behöver du se över din egen hemberedskap. 

Läs mer om din hemberedskap och vad du behöver tänka på via MSB:s webbplats
https://www.msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/forbered-dig-for-kris/hemberedskap---preppa-for-en-vecka/

Krisberedskapsbingo

Testa din hemberedskap med ett Krisberedskapsbingo och se hur många rutor du kan kryssa i. Nedan finns en pdf-fil som du kan skriva ut samt användbara länkar som ett stöd till Krisberedskapsbingot.