Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vattenfall, Slite

Vattenfall AB Värme Sverige äger och förvaltar gasturbinanläggningen i Slite.

Reservkraftanläggningen i Slite är viktig för elförsörjningen av Gotland vid problem med elleverans via kabel från fastlandet, Nedan lämnas en kort beskrivning av verksamheten i Slite.

Elförsörjningen sker med hjälp av gasturbiner som drivs med flygfotogen (Jet A1). Vid anläggningen lagras dessutom eldningsolja 3 (EO3) som används för färjetrafik mellan fastlandet och Gotland.

Anläggningen är reservkraft för Gotland, framförallt vid driftstörning vid överföring från fastlandet till Gotland.

Anläggningen omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor eftersom volymen av petroleumprodukter som hanteras i Slite innebär att skyldighet att vidta lämpliga förebyggande åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Lagkravet innebär även att Vattenfall AB Värme Sverige skall samverka med den kommunala räddningstjänsten enligt lag  och förordning om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

 

Information från räddningstjänsten

Räddningstjänsten Gotland har löpande kontakt med både Vattenfall och dess entreprenör GEAB för att diskutera säkerhetsarbete med inriktning på att förhindra att någon olycka ska inträffa. Skulle det trots alla ansträngningar inträffa en brand eller ett utsläpp så har räddningstjänsten en plan för räddningsinsatser och är rustad för både stora och små insatser genom organiserade och tränade räddningsstyrkor.

Om det händer en mindre olycka larmas i första hand en räddningsstyrka från Slite. Finns det behov av förstärkning kallas ytterligare styrkor in från regionen. För att detta ska fungera genomför regionen regelbundna planeringar och samövningar. Vid stora insatser kan även resurser begäras från Stockholm.

Kontakta oss om du vill ha mer information

Vattenfall AB

162 87 Stockholm

Övergripande frågor
Tore Åhlström 090-151401
tore.ahlstrom@vattenfall.com

Hemsida www.vattenfall.se

Anläggning
Tenny Larsson 0498-285086
tenny.larsson@geab.vattenfall.se

Hemsida www.gotlandsenergi.se

Räddningstjänsten Gotland  Box 1341 621 24 Visby tel 0498-26 90 00