Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på Gotlandshus.

Hus med historia – introduktion i fastighetsforskning

Hur kan man forska om ett hus och i en fastighets historia? Vilka har bott i huset? Vem ägde marken? Hur har huset sett ut?

Välkommen på en introduktion i fastighetsforskning tisdagen den 22 maj klockan 13.15 i Arkivcentrum Gotland. Vi berättar om vilka uppgifter som är möjliga att hitta i våra arkiv och kort om hur man går tillväga.

Arrangör: Regionarkivet och Landsarkivet