Kontakt

Telefontid för rådgivning och tidsbokning
Måndag-torsdag klockan 06.30-15.30
Fredag klockan 06.30-15.00
Telefon 0498-26 89 91 (återuppringningstjänst).

Övrig tid hänvisas till Sjukvårdsrådgivningen telefon 1177 .

Vid akuta tillstånd ring 112.

Avbokning och fakturafrågor
0498-26 85 35
E-post: vc-wisbysoder@gotland.se

Uteblivet besök/ej avbokat besök senast kl 14.00 dagen innan kommer att debiteras.

Besöksadress
Brömsebroväg 8
621 84  VISBY
Karta

Öppettider receptionen
Måndag-onsdag, fredag
08:15 - 12:00, 12:45 - 16:00
Torsdag
08:15 - 12:00, 14:30 - 16:00
 

Enhetschef
Katarina Struwe Orleifson
Telefon: 0498 - 20 36 80
e-post: katarina.struwe-orleifson@gotland.se 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Samtalsbehandlare

Psykisk ohälsa är vanligt och drabbar de flesta någon gång i livet. Ibland kan man behöva professionellt stöd och behandling för att må bättre och för att klara sin vardag.

På vårdcentralen har vi  ett så kallat psykosocialt team som består av:

 • Läkare
 • KBT-terapeut
 • Psykolog
 • Arbetsterapeut
 • Fysioterapeut
 • Rehabkoordinator

Teamet arbetar med att bedöma, vägleda eller behandla personer som söker för psykosocial problematik som till exempel:

 • Depression  och nedstämdhet
 • Ångestproblematik
 • Stress- och utmattningsrelaterad ohälsa
 • Kris och svåra händelser
 • Smärta

De behandlingsmetoder vi erbjuder är:

 • KBT-behandling via internet
 • Mindfulnessövningar
 • Medicinsk behandling av depression och ångest
 • Stresshantering i grupp
 • Sömnskola i grupp
 • Ångesthantering i grupp
 • Arbetsterapeutiska program; individuellt och i grupp, kognitivt stöd, vardagsrevidering, aktivitetsbalans, arbetsminnesträning med mera
 • Arbetsterapeutiska hjälpmedel
 • Fysioterapi; bedömning  och behandling, individuellt och i grupp exempelvis basal kroppskännedom
 • Kortare samtalsserier med KBT-behandling för avgränsade problem
 • Rådgivande och/eller stödjande samtal för orientering i samhällets resurser
 • Sorg- och krissamtal vid svåra händelser
 • Rehabiliteringskoordinatorsamtal samt samverkan med arbetsgivare och andra myndigheter för rehabplanering av återgång i sysselsättning

Du kan boka tid till våra samtalsbehandlare:

 • via telefon på tidsbokning 0498-26 89 91
 • via 1177 Vårdguidens e-tjänster

 

Vid vissa specifika frågor och tillstånd ska du kontakta berörd enhet på en gång, se kontaktuppgifter nedan:


För akut livshotande psykisk ohälsa:
Vuxenpsykiatriska kliniken, jourmottagningen: 0498 26 80 05

För frågor gällande praktiska problem med familj, försörjning eller hemsituation:
Socialtjänsten: Receptionen: 0498 26 88 19, Socialjouren: 0498 26 91 45

För frågor om våld eller hot i nära relationer:
Familjefridsteamet: 0498 26 33 13 eller 0498 26 34 01
Kvinnojouren Amanda (Gotland): 0730 49 29 01
Kvinnofridslinjen: 020505050

Mansforum erbjuder samtal med män om samlevnadsproblem, separationer, bekymmer med mansrollen, tvister i umgänge med barnen eller svårigheter med aggressivitet med mera.
Du kan vara anonym. Ingen kostnad för besök eller samtal.
Mansforum tillhör familjefridsteamet inom regionens socialtjänst och är en öppen verksamhet. Inga remisser krävs.
Mansforum (Gotland): 0737 65 83 42 telefontid 17:00-20:00.
E-post: mansforum@gotland.se

För frågor angående alkohol, droger eller andra missbruk eller beroendetillstånd:
Alkohol- och drogrådgivningen: Reception: 0498 26 89 58
Mini-Maria (för ungdomar) 0498 20 46 00. Epost: minimaria@gotland.se

För frågor rörande parsamtal eller familjerådgivning:
Familjerådgivningen:  0770-33 06 16. E-post: info@familjeradgivningen.com

För samtal om existentiella frågor och/eller övrigt stödsamtal:
Sjukhuskyrkan: 0498 26 89 52
Jourhavande präst: 112